Æresport: Foreningen udlejer stativ til æresport (se foto t.h.) til brug ved bryllupper m.m. Pris 100 kr. Henvendelse til Michael, 28494258, vejby704@gmail.com


Flagning: Regler for privat flagning på Købmandstoften: Ved runde fødselsdage m.v. i byen og omegn kan der flages ved familie/pårørendes egen foranstaltning. Flaget udleveres ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Foreningen opsætter flagallé i Vejby Påskedag samt Pinsedag.Lej KULTURHUSET til fester m.m.