Sådan blev Vejby-Smidstrup Beboerforening ejer af Købmandstoften:

Det godt 5.000 m  store areal med husnummeret Vejbyvej 712 ejedes indtil 2001 af ejeren af Købmandsgården, Betty Christiansen.

Betty overdrog arealet til daværende Vejby Beboerforening for et symbolsk beløb.

Hensigten var, at der blev skabt et grønt område med legeplads midt i byen

Efter overtagelsen.....

Der blev søgt om støtte fra de såkaldte "Leader Plus-midler" til etablering og indretning af arealet, og det var  beboerforeningen håb, at arbejdet kunne påbegyndes primo 2002 med indvielse og ibrugtagning samme sommer.


Det trak imidlertid ud med at skaffe bevilling og tilladelser, og først i foråret 2003 kunne arbejdet igangsættes.


Arbejdet med indretning af pladsen var næsten udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft. Antallet af frivilligt deltagende ”arbejdere” og intensiteten i indsatsen virkede i sig selv styrkende for integration og sammenhold samt det at ”komme hinanden ved”.

Pladsens legeredskaber og øvrige faciliteter blev bygget af absolutte kvalitetsmaterialer, der gav den højeste grad af sikkerhed samt lang holdbarhed. Professionelle planlæggere og håndværkere blandt de frivillige gjorde tillige, at pladsen, redskaberne samt pavillonen har en smuk finish og fremstår som en æstetisk oplevelse. Dette er lykkedes – trods et forholdsvis beskedent budget – takket være den store frivillige indsats og de således forholdsvis lave udgifter til arbejdskraft udefra.


Navnet "Købmandstoften" blev først givet ved indvielsen. Indtil da hed området i ansøgninger m.v. bare "samlingspunktet".

Indvielsen

Den officielle indvielse og ibrugtagning af samlingspunktet skete lørdag den 6. september 2003. Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:

  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception.
  • I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.