Vejby-Smidstrup Beboerforening

www.vejby-i-vendsyssel.dk

Vejledning om  beskæring af beplantning, der grænser op til ofentlige arealer


Landdistrikternes Fællesråd


MAR 2019: Opfølgning på Christiansborg: 17 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer 
- Landsbyerne er afgørende for et Danmark i balance, lød det i februar ved en høring på Christiansborg. Prioritering af nærhed og natur, men også sikring af boliger og infrastruktur skal afværge døde huller på danmarkskortet.
Men hvordan sikrer vi levedygtige landsbyer i fremtiden? 
Det spørgsmål var omdrejningspunktet for en høring på Christiansborg, hvor Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer fulgte op på Udvalget for levedygtige landsbyers 17 anbefalinger til, hvordan vi sikrer de små lokalsamfund i en tid, hvor flere og flere bosætter sig i større byer.
Hele artiklen er at finde på Kristeligt Dagblad.dk 

 

MAR 2019: Debat: Afskaffelse af lukkeloven betyder butiksdød i landdistrikterne  
Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, skriver i Jydskevestkysten: 
Det nye år har bragt optimisme og tiltro til, at de politiske vinde endelig har fået øjnene op for vigtigheden af vækst og udvikling i hele landet. Således har regeringen det seneste års tid blandt andet arbejdet med at flytte flere tusinde statslige arbejdspladser ud af København, og lavet fornuftige lempelser i planloven. Alt dette ikke bare til gavn for landdistrikterne, men for hele landet.
Imidlertid vil regeringens nye forslag om at afskaffe lukkeloven vil nemlig udelukkende få én konsekvens: Centralisering af handel til de større byer, og færre købmænd i de mindre bysamfund. Regeringens forslag vil altså med andre ord betyde, at borgere i tyndtbefolkede områder vil opleve længere transporttid når de skal handle dagligvarer.
Læs resten af debatindlægget på jv.dk 

  

MAR 2019: Lige lånemuligheder på tværs af landet  
Selvom banker og realkreditinstitutter låner mere ud, også i mange landdistrikter, oplever vi fortsat eksempler på, at banker og realkreditinstitutter afviser lån til både private, virksomheder og selvejende institutioner. Mange beretter om, at postnummeret har betydning for, om de som boligkøber eller mulig køber af virksomhed kan få belåning. Det er hverken rimeligt eller fornuftigt og har negativ afsmittende effekt på landets vækst og udvikling, skriver Steffen Damsgaard, der ønsker, at reglerne bliver strammet op. 

Læs resten af debatindlægget på landbrugsavisen.dk