Vejby

Kulturhus 

                              

Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk

                                                             

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK


Broen over gadekæret skridsikres

Et tyndt lag alger på broen gør den glat i fugtigt vejr.

Algerne kan nok bekæmpes, men det vil ikke kunne undgås, at noget af bekæmpelsesmidlet ender i gadekæret. 

I stedet er der nu bestilt et finmasket volierenet, som sømmes på broen til et holdbart og skridsikkert underlag. 


Flis holder ukrudtet væk

Den gode jord i Købmandshavens rododendonbed har allerede lokket ukrudt til. Hans B. har hakket en del væk, men den slags har jo en tendens til at komme igen.

Nu er der lagt et ordentligt lag flis i hele bedet, så mon ikke vi kan satse på nul ukrudt de næste par år.

Værre er det med stierne ned gennem haven, som er på vej til at gro fuldstændigt til.

Lasse og Jørgen agter at forsøge at kratte op i underlaget med en harve, som spændes efter plænetraktoren. Men om det fungerer....................?

Yoga og håndarbejde igen.

Efter de seneste lempelser af Corona-restriktionerne har bestyrelsen

besluttet at genoptage yoga-aktiviteterne om onsdagen samt håndarbejds- og hobbyaftener mandage i lige uger.

Alle øvrige aktiviteter ligger stadig stille.

Sdr. Harritslev kan også.

Sdr. Harritslev BIF har KROLF, FAMILIESVØMNING og VOLLEYBALL på programmet.

Familiesvømningen er dog midlertidigt iindstillet gr. Corona-epidemien.

Se mere på sdr-harritslev.dk

Mejerigrunden

Det begynder at ligne noget

Området uden for bedene og gangarealet blev som bekendt sået til med græs og vilde blomster, som imidlertid kom til at kæmpe mod tusindvis  af selvsåede Mælde.

Efter at frivillige har "høstet" et par trailerfulde af ukrudtsplanten, har græsset og blomsterne for alvor fået fat, og det begynder faktisk at ligne en lille blomstermark, der kan passe sig selv.

Frugttræerne har fået støttepinde, og det bliver spændende, om det er nok til, at de klarer sig. 

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har for længst startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Følg linket nedenfor og se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. 


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

VEJBY KULTURHUS


Formand og sekretær: Birgit Jensen

Næstformand Svend Erik Kanstrup

Kasserer: Erik Pedersen

Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen

Suppleant for udlejning af huset: Frede Jensen

Udlejning af kulturhuset.

Under renoveringen kan man stadig leje huset. Dog må man acceptere, at stedet bærer præg af håndværkernes aktivitet. Det gamle køkken fjernes ikke, før et nyt køkken er på plads.

Pris for leje i 2020 er 1.000 kr. pr. dag for medlemmer og 1.500 kr. for ikke-medlemmer.

Bestilling sker ved henvendelse til Jette (20233132 eller jette9940@gmail.com).

Bookingen er gældende, når lejebeløbet er betalt. Er man medlem af Vejby-Smidstrup Beboerforening er man også medlem af Vejby Kulturhus.

Nyt fra Kulturhusets bestyrelse   

December 2020


Så kom julen ”over os”, og håndværkerne nåede næsten i mål. Det er godt gået, og vi glæder os over, at vi er kommet så langt. Både økonomisk og tidsmæssigt, så kan vi også glæde os over, at vi holder de planer, vi har lagt. Snart kan vi tage toiletter mv. i brug, og vi kan fortsætte ”monteringsarbejdet” – først opsætning af skabe i depotrummet (uge 3 eller 4/2021), dernæst selve køkkenet.   

Den 15. december fik formanden for Kulturhusets bestyrelse - ved en lille uformel sammenkomst for max. 10 personer i Idrætscenter Vendsyssel (vi er jo stadig i Corona land) - overrakt 1.000 kr. doneret af Lions i Vrå. Vi er meget glade for, at der er opbakning fra lokalområdet, og takker for donationen.

Den 17. december havde Kulturhusets bestyrelse møde med 4H Organisationen. 4H Organisationen har tidligere på året doneret 15.000 kr. som vi frit kan anvende til indkøb af udstyr til hytterne (som vi jo nu har købet af Spejderne), til haveredskaber eller lignende. Vi fik aftalt en plan for, hvordan vi kommer i gang med at tilbyde haver til familier/børn/ældre, som ønsker at dyrke egne råvarer, og få lidt jord under neglene. 4H Organisationen laver PR-materiale, opæg til de sociale medier, foldere mv. – alt sammen vil være klar i løbet af januar måned 2021. Her kommer vi – igen – til at bede om hjælp fra jer frivillige. Haverne skal afsættes, der skal pløjes, måske laves lidt jordforbedring, ryddes op i læbæltet osv. – men det vender vi tilbage med først i det nye år.

Tilbygningen med det nye depotrum.

Så fint som en stue!

Vejby i TV-Nord d. 27/8

Klik på linket, hvis du vil se indslaget igen:

https://www.tv2nord.dk/hjoerring/nyt-kulturhus-i-vejby-det-giver-et-sammenhold-uden-lige


Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.