der kan stemmes HVER dag indtil d. 22. februar klokken 12.

 

Endnu en programændring.

"Grovere madlavning for finere mænd" starter allerede 20/9.

Se mere under menupunktet "PROGRAM"

OBS! Svampetur - ændring

Datoen for svampeturen, der er annonceret i foreningens efterårsprogram, er ændret til tirsdag, d. 27/9.

Turen er med naturvejleder. Man mødes ved Vejby Kulturhus, Vejbyvej 605A kl. 17:00.

Pris 50 kr. inkl. 1 øl/vand

Tilmelding på 29268422 senest 20/9.

Kunne du tænke dig at blive spejder?

KFUM-Spejderne Rakkeby starter den nye sæson nu!

Læs mere under menupunktet "NYHEDER" eller på www.rakkeby-skovhus.dk/spejder eller kontakt gruppeleder Peter Jørgensen på 52179945.

Beboerforeningens efterårsprogram omfatter alle de aktiviteter, der plejer at være inkl. oktoberfest og julebanko. Nyt er "svampetur", som selvfølgelig foregår under kyndig vejledning.

Se det hele under menupunktet "PROGRAM"

Hjertestarter i Smidstrup.

FL BUUR står for anskaffelsen.

FLK BUUR har købt en hjertestarter, som er opsat ved butikken i Smidstrup.


Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

Mejerigrunden, Vejbyvej 711

Lignede "Jerusalems ødelæggelse". Blev klippet ned

Kommunens projekt med vilde blomster i den åbne del af grunden fungerer ikke.

Der er derfor afholdt et møde med kommunen, som tror, at "vilde blomster-projektet" kan komme til at fungere efter nedklipningen i efteråret og med den tilsåning igen med vilde blomster, vi har gjort i foråret. Denne proces skal ifølge kommunens forslag gentages hvert år. Det forekommer overkommeligt, men.......

Hvis det viser sig ikke at fungere, laves en hel ny model for kommunens regning.

Nyt om udlejning

Slip for noget af besværet, når du skal lave en æresport

Beboerforeningen har anskaffet en ramme til æresporten, som blot skal pyntes med gran og (selvfølgelig) et skilt.

Rammen kan lejes ved henvendelse til Jette.

Se mere under menupunktet "UDLEJNING".

Flis holder ukrudtet væk

Den gode jord i Købmandshavens rododendonbed har allerede lokket ukrudt til. Hans B. har hakket en del væk, men den slags har jo en tendens til at komme igen.

Nu er der lagt et ordentligt lag flis i hele bedet, så mon ikke vi kan satse på nul ukrudt de næste par år.

Værre er det med stierne ned gennem haven, som har vist sig svære at holde fri for ukrudt.

Lasse og Jørgen har gjort forsøg med en harve, som spændes efter plænetraktoren. Det hjælper en del, men der skal en opfindelse (eller to) til, før det virker perfekt.

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Generalforsamlingen i Vejby Kulturhus

I alt 22 deltagere i en rolig generalforsamling

Se beretningen og referatet under menupunktet "NYHEDER".

Udlejning af kulturhuset.

Huset kan udlejes som forsamlingshus med adgang til sal(e), køkken og udendørsarealer.

Se mere under menupunktet "UDLEJNING".


Nyt fra Kulturhusets bestyrelse  

Juni 2022

Så blev det endelig lidt lunere i vejret, og vi kan forhåbentligt glæde os til mere stabilt sommervejr.

Den sidste del af projektet – det, der er udendørs – er så småt begyndt at tage form. Havefolket er i fuld gang, og der er aktivitet hver eneste onsdag af 4H børn og deres forældre. Det er dejligt, at der igen er kommet liv på den gamle sportsplads, og det bliver spændende at se, hvordan udbyttet af haverne bliver i år.

Vi har fået plantet Sitkagran som læbælte (fotoet nedenfor), men frugttæerne og buskene har vi ikke turdet plante. Der er alt for tørt, så vi udsætter nok til senere på sommeren eller først på efteråret.

De to bistader har nu fået beboere, og det glæder vi os meget over. Det bliver spændende at se, hvor mange der er interesseret i at få lidt undervisning i biavl – mere herom senere.

Håndværkerne er gået i gang med at indrette toilet og håndvask der, hvor det oprindelige toilet var. Nogle husker måske fra deres skoletid, at der var toilet i garagebygningen. I uge 26 går vi i gang på sydsiden. Her skal al beton og fliser fjernes, før der kan støbes, laves gangstier, rampe til toiletbygningen mv.

På nuværende tidspunkt skulle vi have haft Shelters på plads, men vi er stødt i problemer, idet der er kommet nye regler mht. brand. Det betyder, at der skal være min. 5 meter mellem hvert Shelter, og det kunne vi ikke lige få til at gå op. Der arbejdes på en løsning, så vi forhåbentligt inden længe, kan se Shelters ved bålpladsen.


HJÆLP SØGES

For at færdiggøre projektet, har vi brug for hjælp fra jer frivillige. Det er ikke de frivillige, som i forvejen bidrager med hjælp, eller som er på et af klippeholdene, vi tænker på – nej, vi beder om at andre, som har lyst og tid, om at melde sig. Der er ikke tale om dagsarbejde, men små opgaver, få timer – alt har interesse, og vil være en uvurderlig hjælp for os. Det kan eksempelvis være hjælp til at male nogle brædder, vande de nyplantede Sitkagran, fjerne ukrudt ved flagstangen, rydde op i læbælterne (der er ryddet en hel del), hjælpe når vi skal have Shelters sat på plads,  og mange andre ting.                                             

Tag kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du kan finde tid til at hjælpe.

Renoveringern af Kulturhuset finansieres bl.a. via såkaldte LAG-midler og Nordea Fonden:

Vejby i TV-Nord d. 27/8

Klik på linket, hvis du vil se indslaget igen:

https://www.tv2nord.dk/hjoerring/nyt-kulturhus-i-vejby-det-giver-et-sammenhold-uden-lige


Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.