der kan stemmes HVER dag indtil d. 22. februar klokken 12.

 

Online generalforsamlinger i Beboerforeningen og Kulturhuset

Vi har i år pga. covid-19 situationen valgt at afholde generalforsamlingerne online via Zoom i stedet for at udsætte eller aflyse. Vi ved godt dette ikke er en optimal løsning, men håber på forståelse for vores valg, så vi kan opfylde flest mulige af kravene i forhold til vores vedtægter.

Se dagsordenerne under fanebladet "NYHEDER""

For at deltage i mødet skal man:

  1. Send en mail til erik@vangen-agro.dksenest dagen før generalforsamlingen.
  2. Du modtager en mail fra Erik,med et link og kode (nogle skal bruge kode andre skal ikke).
  3. Du trykker på linket(blå tekst) i mailen fra Erik og installerer Zoom på din PC eller tablet. Det skal være på den skærm du ønsker at se mødet på. Du bliver guidet let og enkelt igennem installeringen. Dette gøres i god tid før mødet og gerne lige så snart du har linket fra Erik. Gem Eriks mail, da det er samme kode du skal bruge til selve mødet.
  4. 10 minutter før generalforsamlingens startåbner du Zoom (det program du allerede har installeret) og indtaster din kode. 
  5. Når koden er indtastet  skal du have tålmodighed!For du skal nu vente på at Erik godkender dig til at deltage i mødet. Dette kan tage lidt tid, hvis alle beder om det på samme tid, eller man beder om det inden Erik er klar. (Fx man starter ½ time før og Erik først tænder sin Zoom / PC senere.)
  6. LIgeså snart Erik godkender dig er dudirekte på med billede og lyd!! Det betyder ALLE kan se og høre dig! I bunden af din skærm er der et billede af en mikrofon. Ved at trykke på den kan du selv slå lyden til og fra. Med en skrå streg over mikrofonen er den slukket. Du kan også bladre i siderne og få de forskellige kameraer frem fra alle som deltager.
  7. Under selve mødetslukker Erik for dit billede og lyd så det kun er hans billede og lyd, som kommer igennem til alle MEN Erik kan stadig se dig!!! Nærmere forklaring om dette lige inden mødet starter.            

Så er der monteret "antiskrid" på broen.

Altid flittige Jens Peter har monteret det indkøbte net på broen, så risikoen for at glide på plankerne er minimeret. 

Der sker noget!

På fotoet nedenfor ses kulturhusets nye  rampe, der fører til  depotbygningen  ved østgavlen.


T.h. ses nogle af skabene i depotbygningen, som de trofaste frivillige netop har opsat.

Flis holder ukrudtet væk

Den gode jord i Købmandshavens rododendonbed har allerede lokket ukrudt til. Hans B. har hakket en del væk, men den slags har jo en tendens til at komme igen.

Nu er der lagt et ordentligt lag flis i hele bedet, så mon ikke vi kan satse på nul ukrudt de næste par år.

Værre er det med stierne ned gennem haven, som er på vej til at gro fuldstændigt til.

Lasse og Jørgen agter at forsøge at kratte op i underlaget med en harve, som spændes efter plænetraktoren. Men om det fungerer....................?

Yoga og håndarbejde igen.

Efter de seneste lempelser af Corona-restriktionerne har bestyrelsen

besluttet at genoptage yoga-aktiviteterne om onsdagen samt håndarbejds- og hobbyaftener mandage i lige uger.

Alle øvrige aktiviteter ligger stadig stille.

Sdr. Harritslev kan også.

Sdr. Harritslev BIF har KROLF, FAMILIESVØMNING og VOLLEYBALL på programmet.

Familiesvømningen er dog midlertidigt iindstillet gr. Corona-epidemien.

Se mere på sdr-harritslev.dk

Mejerigrunden

Det begynder at ligne noget

Området uden for bedene og gangarealet blev som bekendt sået til med græs og vilde blomster, som imidlertid kom til at kæmpe mod tusindvis  af selvsåede Mælde.

Efter at frivillige har "høstet" et par trailerfulde af ukrudtsplanten, har græsset og blomsterne for alvor fået fat, og det begynder faktisk at ligne en lille blomstermark, der kan passe sig selv.

Frugttræerne har fået støttepinde, og det bliver spændende, om det er nok til, at de klarer sig. 

VEJBY KULTURHUS


Formand og sekretær: Birgit Jensen

Næstformand Svend Erik Kanstrup

Kasserer: Erik Pedersen

Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen

Suppleant for udlejning af huset: Frede Jensen

Nyt fra Kulturhusets bestyrelse  

Februar 2021

Solen skinner over Vejby – både her i februars sidste weekend, men også i overført betydning.
ENV Fonden/Nord Energi har imødekommet endnu en ansøgning fra Kulturhuset, og har bevilliget os 25.000 kr. mere til vores projekt (Sidste år modtog vi 100.000 kr.). Vi kan jo næsten ikke få armene ned – vi er så taknemlige for, at fonden igen har tænkt på vores projekt.
En anden god nyhed er, at depotet/tilbygningen nu står helt færdig. Lokale ihærdige ildsjæle afsatte lige hele deres lørdag til at sætte de nyindkøbte skabe op, montere låse og andet tilbehør i depotet.
Det er blevet SÅ flot – og vi skylder en stor tak til dette ”lørdagshold” – godt arbejde . Vi ville så gerne invitere til ”åbent hus”, men som vi alle ved – så må vi vente lidt endnu, før det kan lade sig gøre.
Arbejdet med at søge midler pågår fortsat – ligesom planerne med 4H Organisationen begynder at tage form. Om vejrguderne vil, så skulle arbejdet udendørs med afsætning af haver mv. gerne kunne igangsættes.


Udlejning af kulturhuset.

Under renoveringen kan man stadig leje huset. Dog må man acceptere, at stedet bærer præg af håndværkernes aktivitet. Det gamle køkken fjernes ikke, før et nyt køkken er på plads.

Pris for leje i 2020 er 1.000 kr. pr. dag for medlemmer og 1.500 kr. for ikke-medlemmer.

Bestilling sker ved henvendelse til Jette (20233132 eller jette9940@gmail.com).

Bookingen er gældende, når lejebeløbet er betalt. Er man medlem af Vejby-Smidstrup Beboerforening er man også medlem af Vejby Kulturhus.

Vejby i TV-Nord d. 27/8

Klik på linket, hvis du vil se indslaget igen:

https://www.tv2nord.dk/hjoerring/nyt-kulturhus-i-vejby-det-giver-et-sammenhold-uden-lige


Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har for længst startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Følg linket nedenfor og se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. 


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.