Arbejdsaften udsættes gr. vejret

Det biver i stedet tirsdag d. 11. juni, der er arbejdsaften på de grønne områder i Vejby, og der er en masse små opgaver, som vi gerne skulle nå, så vi er fri for at bruge flere aftener på det. De sidste par år har vejret og for få fremmødte gjort, at vi ikke er kommet helt i mål. Derfor beder vi jer komme og hjælpe, så vi forhåbenligt når alle opgaverne. Vi mødes ved pavillonen på Købmandstoften kl. 18.30. Vi sørger for lidt til ganen i løbet af aftenen.

Vi skulle gerne nå:

  • flishugge nogle grene
  • feje og vaske pavlionen
  • fjerne ukrut
  • male lidt træværk
  • og hvad der ellers trænger og kan nås

Medbring gerne ting (pensel, klude, spande haveredskaber osv.) til at udføre de opgaver du gerne vil lave eller andre må låne.

Når vi løfter i fælles flok får vi i bestyrelsen tid til at lave nogle spændende arrangementer.


Se indbydelsen til Sankt Hans Aften under menupunktet "PROGRAM".

.

Så er der sommerfest lørdag, d. 29/6,

hvor meget er som det plejer, men med flere nye festlige tiltag. Der er allerede åbent for tilmelding til aftenspisningen til Lise, så skynd dig inden de 60 pladser er solgt.

Se mere under menupunktet "PROGRAM".

Skt. Hans aften ved Kulturhuset

Se mere under menupunktet PROGRAM

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 54 93 12 

Husk at angive afsender og "Kontingent"

Bliv medlem af beboerforeningen

Nye beboere (og gamle, der endnu ikke er med) er særdeles velkomne som medlemmer. Vi tilbyder kontingentfrihed det første år.


Henvendelse til kassereren, Jens Peter Søndergård – 30 33 43 73 –jpsogus@yahoo.dk

Beboerforeningens og Kulturhusets generalforsamling blev afholdt i forlængelse af hinanden d. 11 marts 2024 kl. 19 i Vejby Kulturhus.

Nyt ansigt i berboerforeningens bestyrelse er Martin Rossel Bjørn Ebbesen.

Se hele referatet af beboerforeningens generalforsamling under menupunktet "NYHEDER".

Program

med bl.a. sommerfest og grillaftener findes under menupunktet "PROGRAM".


Mejerigrunden, Vejbyvej 711

Ikke helt godt - men bedre!

Bedene er renset for ukrudt, og der er lagt et nyt tykt lag flis på.

Resten af området er klippet helt i bund, og indtil videre vil det blive klippet sammen med Købmandstoften og Købmandshaven

Hjertestarter i Smidstrup.

FL BUUR står for anskaffelsen.

FLK BUUR har købt en hjertestarter, som er opsat ved butikken i Smidstrup.


Kunne du tænke dig at blive spejder?

Så er KFUM-Spejderne Rakkeby stedet!

Se mere på www.rakkeby-skovhus.dk/spejder eller kontakt gruppeleder Peter Jørgensen på 52179945.

Udlejning

Slip for noget af besværet, når du skal lave en æresport

Beboerforeningen har anskaffet en ramme til æresporten, som blot skal pyntes med gran og (selvfølgelig) et skilt.

Rammen kan lejes ved henvendelse til Michael.

Se mere under menupunktet "UDLEJNING".

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har varslet, at separatkloakering udføres i Vejby. Arbejdet var planlagt udført i 2020-2022, men er udsat indtil videre.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Generalforsamlingen

Farvel til formanden og goddag til nye ansigter i kulturhusets bestyrelse

På generalforsamlingen d. 11. marts meddelte Birgit Jensen, at hun stopper som formand og medlem af bestyrelsen.

Det  var en bestyrelse, som har sejret på alle fronter med etableringen af et kulturhus, hvor den stort set har nået alle de (ganske ambitiøse) mål, man havde sat sig fra start.

Et fantastisk stykke arbejde, hvor der virkelig har skullet skaffes mange penge, og hvor Birgit som frontfigur har stået for - ikke mindst -  tilførslen af midler fra fra fonde, kommunen og LAG m.fl. 

Hun vil stå som et monument i byens historie.

Arven skal løftes af Tina, som er den eneste tilbageværende fra den gamle bestyrelse samt af Peter Andersen og Erik Pedersen som nyvalgte.

Stort velkommen til Peter, som til daglig er driftleder på Agri Energy i Smidstrup og til Erik, som vi kender fra tidligere bestyrelsesarbejde som nytænkende, initiativrig og visionær.


Se formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen under menupunktet "NYHEDER".

Shelterpladsen ved Vejby Kulturhus

Se mere: www.udinaturen.dk og www.shelter.dk

Udlejning af kulturhuset (se også menupunktet "UDLEJNING)


Vejby Kulturhus udlejes ved henvendelse på tlf. 27636227


eller


gennem platformen Nuento, hvor du kan leje vores flotte lokaler, lige når det passer dig.

Skal du holde fødselsdagsfest, konfirmation, bryllup, julefrokost eller noget helt andet? Uanset hvad, så byder vi dig velkommen i Vejby Kulturhus. Vi ligger tæt på Vrå, i nærheden af Hjørrring, Løkken og Brønderslev.

Tryk på booking-knappen herunder og du videresendes til vores side på Nuento, hvor du kan se: kalender, priser, praktiske informationer og en masse andre informationer.


Det kører bare!

5 stjerner til Kulturhuset

En bruger, der havde lejet kulturhuset, har netop afgivet følgende anmeldelse;

"Vi holdt svendegilde for vores søn med ca 50 gæster, og det var helt perfekt ! Dejligt stort køkken og plads til alle både inde og ude. Kan virkelig anbefales til enhver fest."

Friluftsrådet har støttet etableringen af vores fælles byhave

Donation – Vejby Kulturhus

Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel har endnu engang tilgodeset Vejby Kulturhus.

Fondens 1. uddelingsrunde i 2023 bestod af 3,2 mio. kr. til fordeling. Der var 194, der havde søgt, og fonden har imødekommet 74 af ansøgningerne, heriblandt Vejby Kulturhus, som har modtaget kr. 55.000.

Vi er i bestyrelsen meget taknemlige for donationen, og værdsætter fondens opbakning og støtte til velgørende og almennyttige formål i vores lokalområde.

Også Lions støtter kulturhuset

I anledning af Lions Klub Løkkens 30-års jubilæum, blev der ved en reception lørdag den 18. marts 2023 i Skummesalen i Vittrup uddelt donationer til 13 ansøgere. Jubilæumskontoen var på 100.000 kr. og Vejby Kulturhus fik tildelt 5.000 kr.

Renoveringern af Kulturhuset finansieres bl.a. via såkaldte LAG-midler og Nordea Fonden

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.