SENSOMMERFESTEN HITTEDE

Det hele var gratis.

Daniel Overgaard (ham med biogasanlægget) var sponsor for festen, hvor mere end 40 børn og voksne hyggede sig på Enggaarden i Smidstrup.

Beboerforeningens efterårs- vinterprogram

Se under menupunktet "PROGRAM"


Mejerigrunden, Vejbyvej 711

Ikke helt godt - men bedre!

Bedene er renset for ukrudt, og der er lagt et nyt tykt lag flis på.

Resten af området er klippet helt i bund, og indtil videre vil det blive klippet sammen med Købmandstoften og Købmandshaven

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

Hjertestarter i Smidstrup.

FL BUUR står for anskaffelsen.

FLK BUUR har købt en hjertestarter, som er opsat ved butikken i Smidstrup.


Kunne du tænke dig at blive spejder?

Så er KFUM-Spejderne Rakkeby stedet!

Se mere på www.rakkeby-skovhus.dk/spejder eller kontakt gruppeleder Peter Jørgensen på 52179945.

Udlejning

Slip for noget af besværet, når du skal lave en æresport

Beboerforeningen har anskaffet en ramme til æresporten, som blot skal pyntes med gran og (selvfølgelig) et skilt.

Rammen kan lejes ved henvendelse til Jette.

Se mere under menupunktet "UDLEJNING".

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Så er der penge til Kulturhuset igen

Gennem længere tid har der været arbejdet med afslutning af den økonomiske del af ”Projekt Kulturhus”. De midler, vi i sin tid har fået bevilget, skal jo søges frigivet – og det betyder, at regnskab skal udarbejdes, indsendes og godkendes. Det har været en rigtig, rigtig lang proces. 1. oktober kom de 200.000 kr. fra LAG til udbetaling og i dag kom de 50.000 kr. fra Friluftsrådet.


Vi har her i efteråret fået et flot stakit ved haverne, hvilket giver en god afgrænsning mellem shelterplads og haver. Belysningen i gårdhaven mv. er den sidste del af projektet. Lamper er ankommet 10. oktober, hvorefter montering vil blive igangsat.


Vi forventer at kunne lukke projektkontoen ned ultimo 2023.

                                                                                                         Oktober 2023                                                 

Bestyrelsen, Vejby Kulturhus  

Friluftsrådet har støttet etableringen af vores fælles byhave

Shelterpladsen ved Vejby Kulturhus

Se mere: www.udinaturen.dk og www.shelter.dk

Det kører bare!

5 stjerner til Kulturhuset

En bruger, der havde lejet kulturhuset, har netop afgivet følgende anmeldelse;

"Vi holdt svendegilde for vores søn med ca 50 gæster, og det var helt perfekt ! Dejligt stort køkken og plads til alle både inde og ude. Kan virkelig anbefales til enhver fest."

August 2023


Shelterpladsen officielt åbnet

 

Vores nyetablerede shelterplads blev taget i brug den 1. juli 2023 – fra denne dato kunne shelterpladsen tilgås fra forskellige websites, eksempelvis www.udinaturen.dk og www.shelter.dk

Allerede et par dage efter, blev pladsen taget i brug, og pladsen har været overraskende velbesøgt siden åbningen. Ud over mulighederne for overnatning, er der nu også adgang til de 2 hytter – som vi kalder for ”madpakke hytter” – så man kan sætte sig ind og spise i ly for regn og vind.

Uden sponsorater ville vi ikke have været i stand til at etablere pladsen. Onsdag den 9. august var alle sponsorer samt 4H Klubben inviteret til officiel indvielse på shelterpladsen. Selvom resterne af stormen Hans stadig gav godt med blæst, mødte mange op til indvielsen, hvor der i øvrigt blev budt på lidt tapas, sandwich og drikkevarer.  På billedet overrækker repræsentanter fra Sparekassen Vendsyssel Fonden officielt sponsorstøtten.

Donation – Vejby Kulturhus

Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel har endnu engang tilgodeset Vejby Kulturhus.

Fondens 1. uddelingsrunde i 2023 bestod af 3,2 mio. kr. til fordeling. Der var 194, der havde søgt, og fonden har imødekommet 74 af ansøgningerne, heriblandt Vejby Kulturhus, som har modtaget kr. 55.000.

Vi er i bestyrelsen meget taknemlige for donationen, og værdsætter fondens opbakning og støtte til velgørende og almennyttige formål i vores lokalområde.

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.

Også Lions støtter kulturhuset

I anledning af Lions Klub Løkkens 30-års jubilæum, blev der ved en reception lørdag den 18. marts 2023 i Skummesalen i Vittrup uddelt donationer til 13 ansøgere. Jubilæumskontoen var på 100.000 kr. og Vejby Kulturhus fik tildelt 5.000 kr.

Ekstraordinær generalforsamling

På den ekstraordinære generalforsamling 27 marts blev de nye vedtægter endeligt godkendt.

Kulturhusets generalforsamling

Afholdt d. 9. marts 2023.

Se referatet under menupunktet "NYHEDER".

Udlejning af kulturhuset (se også menupunktet "UDLEJNING)


Vejby Kulturhus udlejes ved henvendelse på tlf. 27636227


eller


gennem platformen Nuento, hvor du kan leje vores flotte lokaler, lige når det passer dig.

Skal du holde fødselsdagsfest, konfirmation, bryllup, julefrokost eller noget helt andet? Uanset hvad, så byder vi dig velkommen i Vejby Kulturhus. Vi ligger tæt på Vrå, i nærheden af Hjørrring, Løkken og Brønderslev.

Tryk på booking-knappen herunder og du videresendes til vores side på Nuento, hvor du kan se: kalender, priser, praktiske informationer og en masse andre informationer.


Renoveringern af Kulturhuset finansieres bl.a. via såkaldte LAG-midler og Nordea Fonden:

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.