Surdejsbagning til husbehov

Vi bager rugbrød og surdejshvedebrød

Pris 100 kr samt udgifter til råvarer.

 

Vælg mellem 2 datoer:

 

Onsdag d. 5 april

kl 16-22

eller

Lørdag d. 22 april

kl 10-16

 


Medbring forklæde, hævekurv eller -skål, rugbrødsform samt en brødform til hvedebrød. Har du ikke forme, vil der være éngangsforme til rådighed


Vejby kulturhus, Vejbyvej 605A 9760 Vraa


Tilmelding skal ske til
Lise 21 42 23 85 eller Sara 23 41 38 33


Nyt program

Se beboerforeningens mange tilbud under menupunktet "PROGRAM"

Der er alt fra yoga, madlavning, håndarbejdsaftener, lokalhistorisk arkiv til grillaftener og sommerfest.

Husk ikke mindst generalforsamlingen 27. marts.

Også Lions støtter kulturhuset

I anledning af Lions Klub Løkkens 30-års jubilæum, blev der ved en reception lørdag den 18. marts 2023 i Skummesalen i Vittrup uddelt donationer til 13 ansøgere. Jubilæumskontoen var på 100.000 kr. og Vejby Kulturhus fik tildelt 5.000 kr.

Ekstraordinær generalforsamling

Med henblik på endelig godkendelse af nye vedtægter indkalder Vejby Kulturhus til ekstraordinær generalforsamling 27 marts 2023 kl. 18:30 i kulturhuset, Vejbyvej 605A.

Kulturhusets bestyrelse

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

  • Formand og sekretær: Birgit Jensen
  • Næstformand og ansvarlig for udlejning: Michael Andersen
  • Bestyrelsesmedlem og kontaktperson til 4H: Tina Hansen


Vrå Bryghus

Velbesøgt arrangement 16. marts

Omkring 25 medlemmer hyggede sig et par timer med rundvisning, ølsmagning og foredrag.

Et velsmagende stjerneskud og et godt glas øl rundede aftenen af.

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

Hjertestarter i Smidstrup.

FL BUUR står for anskaffelsen.

FLK BUUR har købt en hjertestarter, som er opsat ved butikken i Smidstrup.


Kunne du tænke dig at blive spejder?

Så er KFUM-Spejderne Rakkeby stedet!

Se mere på www.rakkeby-skovhus.dk/spejder eller kontakt gruppeleder Peter Jørgensen på 52179945.

Mejerigrunden, Vejbyvej 711

Ikke helt godt - men bedre!

Bedene er renset for ukrudt, og der er lagt et nyt tykt lag flis på.

Resten af området er klippet helt i bund, og indtil videre vil det blive klippet sammen med Købmandstoften og Købmandshaven

Nyt om udlejning

Slip for noget af besværet, når du skal lave en æresport

Beboerforeningen har anskaffet en ramme til æresporten, som blot skal pyntes med gran og (selvfølgelig) et skilt.

Rammen kan lejes ved henvendelse til Jette.

Se mere under menupunktet "UDLEJNING".

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Vejby i TV-Nord d. 27/8

Klik på linket, hvis du vil se indslaget igen:

https://www.tv2nord.dk/hjoerring/nyt-kulturhus-i-vejby-det-giver-et-sammenhold-uden-lige


Kulturhusets generalforsamling

Afholdt d. 9. marts 2023.

Se referatet under menupunktet "NYHEDER".

Udlejning af kulturhuset (se også menupunktet "UDLEJNING)


Vejby Kulturhus udlejes ved henvendelse til Michael Andersen, (28494258 eller vejby704@gmail.com)


eller


gennem platformen Nuento, hvor du kan leje vores flotte lokaler, lige når det passer dig.

Skal du holde fødselsdagsfest, konfirmation, bryllup, julefrokost eller noget helt andet? Uanset hvad, så byder vi dig velkommen i Vejby Kulturhus. Vi ligger tæt på Vrå, i nærheden af Hjørrring, Løkken og Brønderslev.

Tryk på booking-knappen herunder og du videresendes til vores side på Nuento, hvor du kan se: kalender, priser, praktiske informationer og en masse andre informationer.


Kulturhusets nyhedsbrev  

Vinter/forår 2023

Projekt: Den sidste del af projektet i og omkring Kulturhuset er nu næsten afsluttet. Vi mangler at få de 4 Shelters sat på plads i nærheden af bålpladsen, plante frugttræer og – når foråret melder sig – at få plantet krydderurter mv. i plantekasserne i den nye gårdhave. Det betyder, at vi med forårets komme, kan se målstregen – projektets fase 1 og 2 er gennemført.

Aktiviteter: Huset summer af liv både i hverdagen og ofte også i weekenden. Vi er kommet ”godt tilbage” ovenpå Coronaen.  

Jagtgudstjeneste: Vejby Menighedsråd havde sammen med Madlavningsholdet for 2. år i træk planlagt en vildtmiddag efter Jagtgudstjenesten den 16. februar. Den smukt pyntede kirke var fyldt til sidste plads, og en smuk og højtidelig andagt med prædiken, jagthornsblæsning og efterårs- og vintersange som afslutning på jagtsæsonen. Vildtet var nedlagt i efteråret/vinteren af lokale jægere, og ikke mindre end 70 mennesker nød den lækre vildtbuffet efter gudstjenesten.

4H Madskole: Her i vinterferien er der endnu engang 4H Madskole for børn i alderen 8-12 år. 4H & Landbo/Ungdom Organisationen fejrer i år 100 års jubilæum og 20 års jubilæum med Madskole, så denne gang er der fokus på festmad – og helt sikkert med både lys, flag og lidt sødt til ganen. Madskolen har besøg af PR-chef og Foreningskonsulent fra organisationen, og i marts måned får Kulturhusets bestyrelse besøg af Landsledelsen for besigtigelse af forholdene her hos os.

Generalforsamling: HUSK Generalforsamlingen den 9. marts 2023 kl. 19.00 i Kulturhuset.


Renoveringern af Kulturhuset finansieres bl.a. via såkaldte LAG-midler og Nordea Fonden:

Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.