der kan stemmes HVER dag indtil d. 22. februar klokken 12.

 

Fejl i sommerprogrammet

Lidt kludder med datoer og ugedage.

Grillaftener på Købmandstoften er lørdag, d. 24/7 og fredag d. 13/8.

Sejlstrup Entreprenørforretning og Vrå Mørtelværk (VM Mørtel) sponserer

Beboerforeningen nyder igen godt af ovennævnte virksomheders velvilje.

Denne gang leveres kvit og frit 6t faldunderlag (småsten) til efterfyldning på legepladsen og under svævebanen på Købmandstoften.

Stor tak til de 2 virksomheder.

SparNord sender penge til kulturhuset 

Se Kulturhusets nyhedsbrev t.h.

GRATIS HAVER

HAR DU/I LYST TIL AT FÅ JORD UNDER NEGLENE??          

Se mere om haveprojektet under menupunktet "NYHEDER".


Formand og sekretær: Birgit Jensen

Næstformand Svend Erik Kanstrup

Kasserer: Erik Pedersen

Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen

Suppleant for udlejning af huset: Frede Jensen

Nyt fra Kulturhusets bestyrelse  

Juni/juli 2021

Så har sommeren ”ramt” os, og vi kan nyde udendørslivet.

Sct. Hans aften blev en af de lune sommeraftner, hvor mange fandt vej til Kulturhuset – der blev talt godt 50 deltagere, der var samlet omkring grillen og bålet. Samme aften var der også lejlighed til at kigge indenfor i huset, hvilket rigtig mange benyttede sig af.

Hele bygningen står nu næsten klar, stort set færdigmalet både inde og ude – takket være de ihærdige, frivillige kræfter, der har formået at træde til endnu engang.

Det sidste køkkeninventar forventes at være på plads med udgangen af juli måned. Så mangler der lidt ”forskønnelse” udendørs – dvs. lidt flisearbejde omkring tilbygningen og indgangspartiet samt beplantning (som må vente til efteråret), så snart vil vi kunne kigge frem mod indvielse af de nye faciliteter.

Vi har søgt fondsmidler mange steder, herunder også Spar Nord Fonden. Fonden har i denne måned meddelt, at de vil støtte vores projekt med 40.000 kr. – en nyhed, vi har modtaget med stor glæde og taknemlighed. Det er penge, der skal gå til at færdiggøre udendørsprojektet.

Michael Andersen pløjer stykket, der skal blive til haver

Også Beboerforeningens generalforsamling blev til et orienteringsmøde

Se referatet under fanebladet "NYHEDER" 

Bestyrelsen fortsætter uændret. Det gør kontingentet også. Husk at betale! Se kontonr m.v. længere nede på siden

Så er der monteret "antiskrid" på broen.

Altid flittige Jens Peter har monteret det indkøbte net på broen, så risikoen for at glide på plankerne er minimeret. 

Flis holder ukrudtet væk

Den gode jord i Købmandshavens rododendonbed har allerede lokket ukrudt til. Hans B. har hakket en del væk, men den slags har jo en tendens til at komme igen.

Nu er der lagt et ordentligt lag flis i hele bedet, så mon ikke vi kan satse på nul ukrudt de næste par år.

Værre er det med stierne ned gennem haven, som er på vej til at gro fuldstændigt til.

Lasse og Jørgen agter at forsøge at kratte op i underlaget med en harve, som spændes efter plænetraktoren. Men om det fungerer....................?

Sdr. Harritslev kan også.

Sdr. Harritslev BIF har KROLF, FAMILIESVØMNING og VOLLEYBALL på programmet.

Familiesvømningen er dog midlertidigt iindstillet gr. Corona-epidemien.

Se mere på sdr-harritslev.dk

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har for længst startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Følg linket nedenfor og se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. 


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder

Skt.Hans i Vejby

Generalforsamlingen i Kulturhuset blev til et orienteringsmøde med formandens beretning.

Se beretningen under fanebladet "NYHEDER".

Grundet CV19 forsamlingsforbud var det hensigten at generalforsamlingen skulle finde sted på Zoom, hvilket imidlertid viste sig at give nogle udfordringer bl.a. med hensyn til stemmeafgivning ved valg til bestyrelsen.

Det blev derfor - efter forslag udefra - besluttet at ændre generalforsamlingen til et orienteringsmøde. 

Den samlede bestyrelse fortsætter uændret indtil næste generalforsamling, hvor vi håber på lidt mere "normale" forhold for afholdelse af den slags. 

Renoveringern af Kulturhuset finansieres bl.a. via såkaldte LAG-midler og Nordea Fonden:

Udlejning af kulturhuset.

Under renoveringen kan man stadig leje huset. Dog må man acceptere, at stedet bærer præg af håndværkernes aktivitet. Det gamle køkken fjernes ikke, før et nyt køkken er på plads.

Pris for leje i 2020 er 1.000 kr. pr. dag for medlemmer og 1.500 kr. for ikke-medlemmer.

Bestilling sker ved henvendelse til Jette (20233132 eller jette9940@gmail.com).

Bookingen er gældende, når lejebeløbet er betalt. Er man medlem af Vejby-Smidstrup Beboerforening er man også medlem af Vejby Kulturhus.

Vejby i TV-Nord d. 27/8

Klik på linket, hvis du vil se indslaget igen:

https://www.tv2nord.dk/hjoerring/nyt-kulturhus-i-vejby-det-giver-et-sammenhold-uden-lige


Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.