der kan stemmes HVER dag indtil d. 22. februar klokken 12.

 

Nyt program

Beboerforeningen på vej ud af Coronaen...

Læs bl.a. om grillaften pinselørdag.

Se hele programmet under menupunktet "PROGRAM".

GRATIS HAVER

HAR DU/I LYST TIL AT FÅ JORD UNDER NEGLENE??          

Se mere om haveprojektet under menupunktet "NYHEDER".

Michael Andersen pløjer stykket, der skal blive til haver

Også Beboerforeningens generalforsamling blev til et orienteringsmøde

Se referatet under fanebladet "NYHEDER" 

Bestyrelsen fortsætter uændret. Det gør kontingentet også. Husk at betale! Se kontonr m.v. længere nede på siden

Så er der monteret "antiskrid" på broen.

Altid flittige Jens Peter har monteret det indkøbte net på broen, så risikoen for at glide på plankerne er minimeret. 

Flis holder ukrudtet væk

Den gode jord i Købmandshavens rododendonbed har allerede lokket ukrudt til. Hans B. har hakket en del væk, men den slags har jo en tendens til at komme igen.

Nu er der lagt et ordentligt lag flis i hele bedet, så mon ikke vi kan satse på nul ukrudt de næste par år.

Værre er det med stierne ned gennem haven, som er på vej til at gro fuldstændigt til.

Lasse og Jørgen agter at forsøge at kratte op i underlaget med en harve, som spændes efter plænetraktoren. Men om det fungerer....................?

Yoga og håndarbejde igen.

Efter de seneste lempelser af Corona-restriktionerne har bestyrelsen

besluttet at genoptage yoga-aktiviteterne om onsdagen samt håndarbejds- og hobbyaftener mandage i lige uger.

Alle øvrige aktiviteter ligger stadig stille.

Sdr. Harritslev kan også.

Sdr. Harritslev BIF har KROLF, FAMILIESVØMNING og VOLLEYBALL på programmet.

Familiesvømningen er dog midlertidigt iindstillet gr. Corona-epidemien.

Se mere på sdr-harritslev.dk

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har for længst startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Følg linket nedenfor og se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. 


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 


Formand og sekretær: Birgit Jensen

Næstformand Svend Erik Kanstrup

Kasserer: Erik Pedersen

Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen

Suppleant for udlejning af huset: Frede Jensen

Nyt fra Kulturhusets bestyrelse  

April 2021

Så skinner solen atter i Vejby. Vi har i den forgangne april måned haft usædvanlig mange solskinstimer, og vi kan glæde os over, at vores projekt endnu engang har fået tildelt flere midler.

I april måned har Nordea Fonden doneret 30.000 kr. og Sparekassen Vendsyssel Fonden yderligere 25.000 kr. hvilket betyder, at vi nu oppe på 1.120.000 kr.

Der er blevet ”rykket igennem” i Kulturhuset i månedens løb – vi nærmer os målet - vi kan se det for os, og det sætter jo lidt ekstra gang i aktiviteterne.

Frivillige kræfter har eksempelvis sørget for:

  • Udendørs belysning ved huset og ”lidt” arbejde ved eltavlen
  • Depot, køkken mv. er revet ned
  • Troldtekt lofter i salen, i det nye Lokalhistoriske Arkiv og i det lille depotrum
  • Lukning af tidligere døråbninger, isolering af ydervægge mv.
  • Nye kabler og nye led-lamper
  • Tegninger/skitser der viser plan for haver, sheltere mv.
  • Opmærkning af haver
  • Klargøring af haver – pløjning/fræsning/jordforbedring mv.
  • Bortskaffelse af byggeaffald (sker løbende, så det ikke hober sig op)

Uden de frivillige, ville vi ikke kunne klare opgaven – det er en enestående hjælp for os, og vi (Bestyrelsen) er yderst taknemlige for de timer, hver især har lagt i opgaverne.  Vi er nu nok kommet dertil, hvor vi kan sige, at ”holdet af frivillige” skal have en velfortjent pause – vi håber derfor, at andre vil være med til at sætte ”holdet” mht. de næste opgaver.  

I uge 18 bliver mureren færdig, og så står lokalerne klar til MALERARBEJDE og RENGØRING. Her får vi - igen - brug for frivillige, så har du et par timer i ”overskud”, så hører vi det gerne. Når malerarbejdet og rengøringen er overstået, kan Lokalhistorisk Arkiv gå i gang med at flytte ind i de nye, og større lokaler.

At vi har fået tildelt flere fondsmidler har også gjort, at vi nu HAR BESTILT KØKKENET. Det blev bestilt i uge 17, med forventet levering i uge 22/23.

Vi har haft opslag vedr. tilbud om gratis haver ude i omegnen. Vi ser jo gerne, at vi kan få bare nogle få haver etableret i år (grundet CV19 kan vi ikke blive klar med 4H haver før næste år). Der har været interesse for haveprojektet, og vi holder et lille opstartsmøde ved haverne fredag den 7. maj kl. 16.00. Alle er velkomne.


Generalforsamlingen i Kulturhuset blev til et orienteringsmøde med formandens beretning.

Se beretningen under fanebladet "NYHEDER".

Grundet CV19 forsamlingsforbud var det hensigten at generalforsamlingen skulle finde sted på Zoom, hvilket imidlertid viste sig at give nogle udfordringer bl.a. med hensyn til stemmeafgivning ved valg til bestyrelsen.

Det blev derfor - efter forslag udefra - besluttet at ændre generalforsamlingen til et orienteringsmøde. 

Den samlede bestyrelse fortsætter uændret indtil næste generalforsamling, hvor vi håber på lidt mere "normale" forhold for afholdelse af den slags. 

Renoveringern af Kulturhuset finansieres bl.a. via såkaldte LAG-midler:

Udlejning af kulturhuset.

Under renoveringen kan man stadig leje huset. Dog må man acceptere, at stedet bærer præg af håndværkernes aktivitet. Det gamle køkken fjernes ikke, før et nyt køkken er på plads.

Pris for leje i 2020 er 1.000 kr. pr. dag for medlemmer og 1.500 kr. for ikke-medlemmer.

Bestilling sker ved henvendelse til Jette (20233132 eller jette9940@gmail.com).

Bookingen er gældende, når lejebeløbet er betalt. Er man medlem af Vejby-Smidstrup Beboerforening er man også medlem af Vejby Kulturhus.

Vejby i TV-Nord d. 27/8

Klik på linket, hvis du vil se indslaget igen:

https://www.tv2nord.dk/hjoerring/nyt-kulturhus-i-vejby-det-giver-et-sammenhold-uden-lige


Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.