der kan stemmes HVER dag indtil d. 22. februar klokken 12.

 

Juletræstænding i regnvejr

Kun få trodsede vejret

Beboerforeningens flittige bestyrelse havde som vanligt gjort klar til årets juletræstænding - denne gang suppleret med tilbud om gløgg og æbleskiver, serveret i laden over for smedjen.

Med julemandens ankomst (på cykel!), medbringende slikposer og tryllestav, syntes rammen perfekt, men desværre drillede vejret, og kun ganske få børn og voksne var mødt op.

Det lykkedes selvfølgelig alligevel at få tændt træet, så mon ikke det bliver jul i Vejby alligevel...  

Nyt vinterprogram

Læs under menupunktet "PROGRAM" om bl.a. juletræstænding, julebanko og filmaften.

Annoncen i Løkken Folkeblad om lysbilledaften "Landbrug i 1980'erne" d. 18. november manglede følgende oplysninger: "Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendig".


Mejerigrunden, Vejbyvej 711

Lignede "Jerusalems ødelæggelse". Er klippet ned

Kommunens projekt med vilde blomster i den åbne del af grunden fungerer ikke.

Der er derfor afholdt et møde med kommunen, som tror, at "vilde blomster-projektet" kan komme til at fungere ved en nedklipning her i efteråret og derefter tilsåning igen med vilde blomster til foråret. En proces, som gentages hvert år. Det forekommer overkommeligt, men.......

Det er aftalt, at vi forsøger med nedklipning nu og såning til foråret.

Hvis det viser sig ikke at fungere, laves en hel ny model for kommunens regning.

Nyt om udlejning

Slip for noget af besværet, når du skal lave en æresport

Beboerforeningen har anskaffet en ramme til æresporten, som blot skal pyntes med gran og (selvfølgelig) et skilt.

Rammen kan lejes ved henvendelse til Jette.

Se mere under menupunktet "UDLEJNING".

GRATIS HAVER

HAR DU/I LYST TIL AT FÅ JORD UNDER NEGLENE??          

Se mere om haveprojektet under menupunktet "NYHEDER".

Michael Andersen pløjer stykket, der skal blive til haver

Også Beboerforeningens generalforsamling blev til et orienteringsmøde

Se referatet under fanebladet "NYHEDER" 

Bestyrelsen fortsætter uændret. Det gør kontingentet også. Husk at betale! Se kontonr m.v. længere nede på siden

Flis holder ukrudtet væk

Den gode jord i Købmandshavens rododendonbed har allerede lokket ukrudt til. Hans B. har hakket en del væk, men den slags har jo en tendens til at komme igen.

Nu er der lagt et ordentligt lag flis i hele bedet, så mon ikke vi kan satse på nul ukrudt de næste par år.

Værre er det med stierne ned gennem haven, som har vist sig svære at holde fri for ukrudt.

Lasse og Jørgen har gjort forsøg med en harve, som spændes efter plænetraktoren. Det hjælper en del, men der skal en opfindelse (eller to) til, før det virker perfekt.

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har for længst startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Følg linket nedenfor og se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. 


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder


Formand og sekretær: Birgit Jensen

Næstformand Svend Erik Kanstrup

Kasserer: Erik Pedersen

Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen

Suppleant for udlejning af huset: Frede Jensen

Nyt om udlejning af kulturhuset.

Renoveringen af kulturhuset er nu så langt, at huset kan udlejes som forsamlingshus med adgang til sal(e), køkken og udendørsarealer.

Se mere under menupunktet "UDLEJNING".


Nyt fra Kulturhusets bestyrelse  

November 2021

TAK

 

Solen skinnede over Vejby, da Vejby Kulturhus blev indviet.

Efter Søren Smalbro’s tale og efterfølgende klipning af den røde snor, var der mulighed for at gå rundt og få en fornemmelse af det nyrenoverede hus med tilbygning, og husets fremtidige muligheder.

Huset summede af begejstring og snakken gik lystig blandt de omkring 100 deltagere, der var mødt op til arrangementet.  

Eftermiddagen blev afrundet med Hotdogs fra pølsevognen, øl, vand og kaffe. 

Tak for pengegaver, glaskunst, blomster, vin og det flotte fremmøde - det var ganske overvældende.


Bestyrelsen, Vejby Kulturhus                      

Generalforsamlingen i Kulturhuset blev til et orienteringsmøde med formandens beretning.

Se beretningen under fanebladet "NYHEDER".

Grundet CV19 forsamlingsforbud var det hensigten at generalforsamlingen skulle finde sted på Zoom, hvilket imidlertid viste sig at give nogle udfordringer bl.a. med hensyn til stemmeafgivning ved valg til bestyrelsen.

Det blev derfor - efter forslag udefra - besluttet at ændre generalforsamlingen til et orienteringsmøde. 

Den samlede bestyrelse fortsætter uændret indtil næste generalforsamling, hvor vi håber på lidt mere "normale" forhold for afholdelse af den slags. 

Renoveringern af Kulturhuset finansieres bl.a. via såkaldte LAG-midler og Nordea Fonden:

Vejby i TV-Nord d. 27/8

Klik på linket, hvis du vil se indslaget igen:

https://www.tv2nord.dk/hjoerring/nyt-kulturhus-i-vejby-det-giver-et-sammenhold-uden-lige


Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.