Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk                                                             

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOKCoronaen lukker aktiviteter i Vejby

Alle programsatte aktiviteter inkl. yoga aflyses, foreløbig indtil påske. 

Generalforsamlingen

Færre medlemmer end normalt deltog i årets generalforsamling, hvor bl. a en administrativ ændring af foreningens vedtægter blev besluttet. Ændringen har noget at gøre med den måde foreningen registreres på i Erhvervsstyrelsen.

Herudover blev Per Lindgaard Poulsen valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Kristian Damgaard, der ønskede at udtræde.


Se alle ændringer under "Om foreningen", underpunkterne "Vedtægter", "Generalforsamlingsreferat" samt "Bestyrelsen og kontingent".

I disse Corona-tider

Hvis du skulle savne en gudstjeneste.

Din kirke er lukket, og selv om du har hørt om streamede gudstjenester, er det jo ikke sikkert, at du lige er dus med den teknik.

Derfor tilbyder sognepræst Lea Hoff at aflevere en lyd-CD med 4 korte gudstjenester i din postkasse.

Tilbuddet om levering gælder Jelstrup, Rakkeby, Sejlstrup, Vejby og Harritslev sogne.

Bestil CD'den direkte hos Lea via e-mail lehl@km.dk eller pr. tlf. hos Kirsten Baggesen, 

på 98994109.


Mejerigrunden

Eksperternes forslag til indretning

Som bekendt er det hensigten at beboerforeningen skal overtage mejerigrunden, Vejbyvej 711, efter rydning.

Kommunen vil inden overtagelsen indrette grunden efter foreningens ønsker: Nyt plankeværk i skellet mod nabogrunden (709), vedligeholdelsfri beplantning, opsætning af et borde-/bænkesæt samt et redskabsskur.

På skitsen t.h. ses kommunens forslag, som synes at ligne et rigtig godt bud på endnu et lækkert rekreativt område i byen.

Redskabsskuret i det nordøstlige hjørne bliver en container, som skal rumme foreningens plænetraktor. Herved spares den lange køretur fra garagen i skolen til Købmandstoften og Købmandshaven.

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Nyt fra Kulturhusets bestyrelse

Februar 2020


Som nævnt i nyhedsbrevet fra januar måned har Hjørring Kommune tilbudt os sparring med arkitektfirmaet Bjerg Arkitektur i Hjørring, og vi har haft besøg af arkitekt Jørgen Ussing.

Vi har netop modtaget en præsentationsmappe med arkitektens supplement til de ideer, vi i bestyrelsen allerede har arbejdet med et stykke tid. I mappen fremgår Jørgen Ussings ”streg” – altså skitseforslag – både indendørs og udendørs.

Det ser rigtig spændende ud, og vi vil senere offentliggøre tegningsmaterialet.  


Status på ansøgninger

I nyhedsbrevet fra januar, havde vi fået accept om støtte fra LAG NORD og fra Matchningsmidler/Hjørring Kommune.

Her i den første uge i februar, fik vi accept fra Nord Energi, som også gerne vil støtte vores projekt, så vi – Bestyrelsen – kan næsten ikke få armene ned 😊

Nu venter vi spændt på svar på de sidste ansøgninger, vi har ude.


Har I spørgsmål eller bemærkninger til projektet, så er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

VEJBY KULTURHUS


Formand: Svend Erik Kanstrup

Næstformand og sekretær: Birgit Jensen

Kasserer: Erik Pedersen

Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen

Suppleant for udlejning af huset: Frede JensenGræsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har for længst startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Følg linket nedenfor og se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. 


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..