Lokalhistorisk Arkiv har til huse i Vejby gl. Skole. Arkivet er åbent for publikum den anden onsdag i måneden fra september til april  bortset fra december, hvor der er lukket.

Der er gratis adgang.

Se åbningstider m.v. i Vejby-Smidstrup Beboerforenings program.


Arkivet besidder en ganske stor samling af dokumenter, dagbøger og protokoller m.v., der har eller havde relation til Vejby.


Arkivet ledes af Frede Jensen, mail: vejbyvej742@gmail.com

Lokalhistorisk Arkiv blev formelt stiftet på Vejby Beboerforenings generalforsamling d. 10. marts 1999,

men allerede i årene forinden havde  Frede Jensen samlet gamle fotos og dokumenter, der kom til at danne grundlag for arkivet.


Arkivet fik hjemsted i Vejby gl. Skole og åbnede for første gang for besøgende d. 12. januar 2000.


Frede har ikke bare været starteren, men også med stor entusiasme været hovedpersonen bag arkivet  gennem alle årene, og han er som bekendt stadig formand.

Fredes hustru, Jonna, har i lige så mange år været arkivets flittige "altmuligpige" med bl.a. ansvar for indkøb samt regnskab og kaffe- kageservering for arkivets besøgende.


Andre medemmer af bestyrelsen (udvalget) har i årenes løb - ud over beboerforeningens repræsentant - været  Oluf og Grethe Jensen, Tove Larsen, Rigmor Kristiansen, Birtha Toft Jensen, Ejvind Toft Nielsen og Ejner Pedersen.

Særligt afdøde Oluf Jensen blev kendt som en omvandrende historiebog, og han har været en hjørnesten i arkivets arbejde. 


Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning:

  • Frede Jensen (formand)
  • Erling Albrechtsen
  • Ulla Søndergard
  • Repr. beboerforeningen

Vejby Lokalhistoriske Arkiv er en underafdeling af Vejby-Smidstrup Beboerforening. Arkivet bestyres af et udvalg, der har 4 medlemmer, hvoraf 1 er fra bestyrelsen for Vejby- Smidstrup Beboerforening. Udvalget aflægger egen beretning i forlængelse af Vejby-Smidstrup Beboerforenings ordinære generalforsamling. Efter beretningen foretages valg af medlemmer til udvalget i henhold til de retningslinier, der er udarbejdet for arkivet.

Vejby-Smidstrup Beboerforening kan efter indstilling fra udvalget yde økonomisk støtte til arkivet.