På generalforsamlingen d. 13. marts 2019 blev vedtaget ændringer af vedtægterne, der for størstedelens vedkommende skyldes tilpasning til det standardindhold, kommunen forlanger, for at foreningen kan anses for tilskudsberettiget.