Vejby Borgerforening

Allerede i 1947 stiftedes byens første beboerforening "Vejby Borgerforening", men gnisten forsvandt og foreningen blev nedlagt i november 1973 efter godt 26 års eksistens.


Vejby Beboerforening.

Efter knap 10 år uden en beboerforening stiftedes den 8. februar 1983 Vejby Beboerforening med  Niels Krogh som første formand.


Vejby-Smidstrup Beboerforening

På foreningens generalforsamling den 7. marts 2012 blev det besluttet at ændre foreningens navn til "Vejby-Smidstrup Beboerforening".


Vejby-Smidstrup Beboerforening har knap 100 betalende medlemmer (2017).


Foreningen har til huse i  Vejby gl. Skole, der er byens medborgerhus. Medborgerhuset ejes af Hjørring Kommune og bruges tillige af KFUM-spejderne i Vejby.