Indvielsen

 

Den officielle indvielse og ibrugtagning af Købmandstoften skete lørdag den 6. september 2003.

 

Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:

 

  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception

I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.

 

 

Den er helt gal med kontingentet!

Mindre end halvdelen af de, der normalt er medlem af foreningen, har betalt kontingent 2017. Problemet er uden tvivl, at vi ikke mere sender girokort ud, og at betalingen dermed glemmes. Det er heller ikke alle der læser hjemmesiden, så tag nu, kære læser, fat i din nabo og spørg, om han/hun har husket at betale kontingent til foreningens konto (reg.nr. 9070, konto nr. 1620090278). Hvis man ikke er PC-bruger, kan betaling ske til foreningens kasserer, Jens Peter Søndergaard eller et bestyrelsesmedlem.

Du kunne jo samtidig gøre lidt reklame for hjemmesiden, hvor der er mulighed for at følge med i, hvad der sker i foreningen.

Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk

 

 

FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK

 

Kirken blev åbnet med manér!

Sikke en fest! Det kan nok være, at menighedsråd og kirkeværge havde oppet sig, da kirken blev genåbnet søndag, den 11. juni.

 

Det gamle, men nyrestaurerede kirkerum, var fyldt til bristepunktet, da biskop, provst og sognepræst kl. godt 10:30 ankom og tog plads på første række, mens Vendiablæserne spillede præludiet.

 

Gudstjenesten var programmeret således, at alle 3 gejstllge "var på" i rangorden med biskoppen først til og med prædikenen og med afslutning ved Viggo Noe.

 

Efter gudstjenesten var der dækket op i teltet vest for kirken, hvor de ca. 100 fremmødte sognebørn og gæster udefra kunne guffe i sandwiches, kager og diverse drikkevarer, mens Vendiablæserne underholdt. Diverse talere beskrev det komplicerede forløb af restaureringen, og der var ros til såvel den gejstlige side, som til arkitekt, håndværkere, menighedsråd og - ikke mindst - kirkeværge Frede Jensen, der har spillet en meget central rolle under hele arbejdet.

 

Den flotteste tale blev faktisk holdt af menighedsrådsformand Kirsten Baggesen, der i en lang, men særdeles veldisponeret tale formåede at komme hele vejen rundt om restaureringsprocessen.

 

Det officielle program afsluttedes med gospelkoret "Gospelk4U", der med en række populære numre gav arrangementet et festligt og effektfuldt punktum.

Ny plænetraktor

Foreningens gamle plænetraktor sendes - efter 13 års tro tjeneste - på pension.

Den nye er en 4-hjulstrukket Husqvarna, som har kræfter og kvalitet til at klare klipningen på Købmandstoften og i Købmandshaven de næste mange år.

 

Der er tale om en ganske dyr sag, og anskaffelsen har kun været mulig takket være sponsorater fra

  • Sejlstrup Entreprenørforretning A/S,
  • Tømrerfirmaet Poul Anker og Karsten Sørensen A/S,
  • Sparekassen Vendsyssel samt
  • Hjørring Kommunes Matchningsmidler

 

Stor tak til vores sponsorer.

Hjertestarter i Vejby?

I snart mange år har skiftende bestyrelser drøftet muligheden for at få en hjertestarter til Vejby. Sagen er indtil nu strandet på spørgsmålet om placering af apparatet, der jo bør anbinges let tilgængeligt - helst udendørs. Hjertestarteren kræver el-tilslutning, hvilket nemt kunne opnås i skolen. Men der er ingen fidus i at skulle hente starteren der, hvis der skulle opstå behov inden for byskiltene.

Nu har Knud Hansen imidlertid tilbudt at lægge væg til "dyret", som i givet fald tilsluttes via en såkaldt bimåler, så der kan ske afregning af elforbruget.

Inden vi søger TRYG-fonden om bevilling af af en hjertestarter, skal vi have etableret en brugergruppe, der skal deltage i et kursus og være villige til at rykke ud, når/hvis behov opstår.

Kontakt et bestyrelsesmedlem eller brug kontaktformularen, hvis du kunne tænke dig at være med.

Hvordan printes programmet ud?

Mange af os vil stadig gerne ha' et ekspl.af foreningens program på opslagstavlen, men ikke alle ved, hvordan man får det udskrevet. Vi har derfor indsat en lille vejledning på siden med programmet.

Spændende historie.... Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.

 

De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...

 

Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.

 

Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Købmandstoften

Pavillonen er næsten færdig

Arbejdet med udvidelse af pavillonen er næsten afsluttet. Der mangler en gang maling samt glas i de 2 nye vinduespartier.

Udvidelsen er projekteret af Jens Peter, der også - godt støttet af Henning Simonsen - har ført an i selve arbejdet.

Foreningen søgte - forud for igangsætning af udvidelsen - frivillige hjælpere, og det har været en fornøjelse at se, hvor mange, der mødte op.

Der er ikke planlagt en egentlig indvielse, men mon ikke der bliver fuldt hus til grillaftenen den 21/7?

Ny lånetype til landdistrikterne

Nykredits nye boliglån er et skridt i den rigtige retning

Med Nykredits nye boliglån, Landdistriktslån, bliver det lettere at købe hus på landet. ”Meget positivt”, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd og kalder muligheden for at optage boliglån i hele landet ”en afgørende forudsætning for bosætning, vækst og udvikling i hele Danmark”.

Læs mere under "Nyheder".

Sådan indretter vi Købmandsgrunden

Skitsen t.h. viser købmandsgrunden, som det nu er besluttet, at den indrettes.

Status i renoveringen er i øvrigt, at en anlægsgartner har afmærket træer og buske, der skal bevares og foretaget nødvendig beskæring. Grovoprydningen gennemføres i begyndelsen af maj, så der kan sås græs inden sommer, men desværre så sent, at nyplantning af bl.a. læbælte i vestsiden må vente til efteråret.

Det er aftalt med kommunen, at der laves fortov med fliser i hele grundens bredde mod Vejbyvej.

 

 

Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.

 

Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.

 

Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og de 46 (44?) landsbyer.

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.