Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk                                                             

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK
Rododendronbedet 

Sponseret af Lions Løkken, Sejlstrup Entreprenørforretning samt Vrå Mørtelværk 

De 20 m3 spagnum i sydøsthjørnet af Købmandshaven har nu fået selskab af 30 flotte rododendronplanter.

Svennum Planteskole ved Hellum blev taget med på råd med hensyn til farver, blomstringstid og placering i bedet i forhold til højde.

Selve plantningen blev foretaget af Hans og Jørgen, og nu er det bare at glæde sig til en forhåbentlig flot blomstring næste år.

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har for længst startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Følg linket nedenfor og se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. 


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.

Receptionen i Vejby Kulturhus

Mange gæster udefra

Rigtig mange gæster ønskede at lykønske Vejby med overtagelsen af skolen, som er blevet til Vejby Kulturhus.

Formanden, Svend Erik Kanstrup, bød velkommen og opfordrede de mange fremmødte til at gå til angreb på den delikate buffet.

Mette Sørensen, der var del af en hel delegation fra Hundelev, holdt en flot tale, der - ud over "tillykke med huset" - indeholdt et par gode råd fra Hundelev, der har masser af erfaringer med foreninger og selvejende institutioner.

Den første store udfordring er at sikre en sundt økonomisk grundlag for den fremtidige drift.

Hvis man skulle ønske at støtte kulturhusets planer om forbedringer og ombygning, kan der indbetales på Kulturhusets konto 9070 1630293304.

Bestyrelsen modtager med tak forslag til, hvordan husets fremtid skal udforme sig - gerne pr. mail til Kulturhusvejby@gmail.com

Mejerigrunden

Positivt møde med kommunen

Der bliver opsat et nyt plankeværk i skellet mod nabogrunden, og alle foreningens ønsker om beplantning vil blive tilgodeset. 

Kommunen stiller faglig ekspertise til rådighed vedr sammensætning af træer til den kommende skov, ligesom selve plantningen vil blive udført af fagfolk.

Der vil tillige blive leveret 2 borde-/bænkesæt til området.

Grunden vil - inden den formelle overdragelse - blive opmålt og forsynet med nye skelpæle.

Der er stadig lidt luft i økonomien, så sig til, hvis du har en idé eller et forslag....  

Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 

VEJBY KULTURHUS

Der har været afholdt navnekonkurrence, hvor 27 personer afgav forslag til i alt 18 forskellige navne. landt de indkomne forslag vandt Grethe Olesen og Morten Vangsted gavekurve for navnet: Vejby Kulturhus. Tillykke og tak for navnet og tak til alle jer der deltog i konkurrencen.

Efter den stiftende generalforsamling har den valgte bestyrelse konstitueret sig således:

  • Formand: Svend Erik Kanstrup
  • Næstformand og sekretær: Birgit Jensen
  • Kasserer: Erik Pedersen
  • Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen
  • Suppleant for udlejning af huset: Frede Jensen


V.h

Bestyrelsen for Vejby Kulturhus.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.