Yoga for mænd!

Hold starter 3. april

Kom så mænner!

Instruktør Marilyn Neilson er klar til at starte et mandehold onsdag, d. 3 april kl. 19:00.

Tilmelding til Jette på 20233132.

 


OBS!

Fejl i løbeseddel vedr. kontingent 2019.

Nummeret vedr. mobilpay er forkert. Skal være 3033 4373.


Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk                                                             

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK


Foreningens forårs-/sommerprogram er i luften.

Se programmet og de mange spændende tilbud om aktiviteter under menupunktet "Program".

Nye vedtægter

På generalforsamlingen blev vedtaget en del ændringer, som næsten alle har til formål at opfylde kommunens krav til vedtægter for tilskudsberettigede foreninger.

De ændrede vedtægter findes under menupunktet "Om foreningen", underpunkt "Vedtægter".

Skolen og generalforsamlingen.

Seneste nyt.

Spejderne har desværre besluttet at flytte fra Vejby.

Ærgerligt at miste endnu en aktivitet i en tid, hvor vi gerne holde fast i alt, hvad der giver liv i de små byer.

Til gengæld var der liv i beboerforeningens generalforsamling, hvor der for første gang i mange år ikke var problemer med at skaffe erstatning for 2 afgående besryrelsesmedlemmer.

Velkommen til Kristian Damgaard og Erik Pedersen og stor tak for indsatsen til Heidi Stagsted og Henning Simonsen, der ikke ønskede at fortsætte.

Generalforsamlingens vigtigste emne var selvfølgelig skolens fremtid.

Jette fra bestyrelsen samt Birgit Jensen orienterede om arbejdet med at analysere muligheden for at overtage skolen og hvordan opsætningen i givet fald skal være.

Alt tyder på, at der er grundlag for en fremtidig drift, men da det er en ny forening - selvejende institution - der i givet fald overtager skolen og forestår driften, var der ikke behov for at foretage nogen afstemning om sagen i beboerforeningsregi. Den nedsatte arbejdsgruppe vil til gengæld inden længe indkalde til en stiftende generalforsamling med henblik på etablering af den selvejende institution "Vejby Ungdoms- og Kulturhus".

Af andre emner på generalforsamlingen kan nævnes, at der blev vedtaget en kontingetforhøjelse til 150 kr. årligt pr. person samt, at bestyrelsens forslag til justering af vedtægterne blev godkendt. Der var tale om småændringer, med henblik på at foreningen lever op til folkeoplysningslovens forudsætninger for at opnå tilskud til aktiviteter.

Åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv

Arkivet sluttede sæsonen med åbent hus lørdag, den 9. marts.

Frede havde som sædvanligt lagt en masse spændende sager frem og blev belønnet med et pænt antal besøgende.

Den hyggelige eftermiddag afsluttedes med kaffe og Jonnas lækre hjemmebag.

  

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Nu kommer der også lys på broen!

Og på en sti fra broen til Vejbyvej

Broen er færdig.

Ramperne i broenderne er monteret, og Vejbyboere og andre, der måtte have lyst, kan igen spadsere fra Vejbyvej ad Gadekæret og Mellergårdsvej tilbage til Vejbyvej, en travetur der med Laustsens spærring har været lukket i nogle år. Den er blevet lidt kortere, men ikke mindre hyggelig.

Nu mangler et hegn mellem vejen Gadekæret og selve dammen og langs sydsiden - ind mod Jette og Per. Vi har materialerne og venter blot på bedre vejr.

Kommunen har givet grønt lys for at koble bro- og stibelysning til gadelyset. Der er samtidig givet tilsagn om, at kommunen betaler strømmen.

Det bliver en indirekte belysning fra et par LED-lyskæder, monteret under brogelænderne samt 3 lamper på en sti, som anlægges fra broen til Vejbyvej.

Vi har pengene, og går i gang inden længe.

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Endnu et Vejby-hus står til nedrivning

"Mejeriet" er overtaget af kommunen.

Hjørring Kommune har købt mejeriet, Vejbyvej 711, på tvangsauktion. Huset er efter efter en omfattende vandskade fyldt med skimmelsvamp, og vurderet uegnet til beboelse.

Det bliver spændende at se, hvad kommunen vil med grunden.

Muldvarpefanger søges.

Igen mange muldvarpeskud på stadion

Efter at den hedengangne landsbypedel næsten havde fået has på de flittige underjordiske fyre, er de igen godt igang med at etablere sig i nordenden af stadion.

Så hvis du går med en muldvarpefanger i maven, er du særdeles velkommen til at gå til angreb...

Renoveringen af tagetagen i skolen.

Skolens 1. sal, der tidligere var klublokale for Vejby IF, har stået mere eller mindre ubrugt hen siden opløsningen af idrætsforeningen. 

Da der sidste år viste sig et pænt overskud på det driftsbudget, som kommunen stiller til rådighed, blev brugerne enige om at bruge pengene på at sætte 1. sal i stand.

Det gik dog ikke helt, som vi havde regnet med: Det øgede aktivitetsniveau i salen (yoga m.m.) gav en stor el-efterregning i  december, og da loftet blev pillet ned, viste det sig, at taget var så medtaget, at en omfattende efter-understrygning af teglene var nødvendig.

Det var noget af en streg i regningen, og selv om vi flyttede en del af renoveringen over på det nye års budget, hang det stadig ikke sammen.

Vi fik kommunen ind i billedet, og fik de nødvendige midler fra puljen til renovering af kommunale bygninger.

Vi havde på forhånd sat barren højt, for der var jo ingen idé i at lave en halv løsning uden fuld efterisolering m.v.

Bortset fra murerarbejdet (understrygning) er alt udført af frivillige, og det har været en sand fornøjelse at se den opbakning, der har været.

Sidste brik i puslespillet var luft-til-luft varmepumpen, som blev monteret for nylig. Der er tale om en topmodel, simpelthen den allerbedste, der kan fås i dag og faktisk dobbelt så effektiv, som den efterhånden gamle vi har i salen.

Det er blevet et superflot lokale med blotlagte loftsbjælker, Troldtekt loftplader med dæmpbare LED-spots, vægge med glasvæv og nyt laminatgulv.

Henning Simonsen har været manden med det store overblik og har - sammen med Søren elektriker - brugt rigtig mange timer derude. Vi har også haft et antal arbejdslørdage, hvor et trofast hold af frivillige har spenderet deres lørdag formiddag, og et damehold har taget sig af slibning, tapetsering og maling.


Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.


Den officielle indvielse og ibrugtagning af Købmandstoften skete lørdag den 6. september 2003.


Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:


  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception

 

I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.