Indvielsen

 

Den officielle indvielse og ibrugtagning af Købmandstoften skete lørdag den 6. september 2003.

 

Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:

 

  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception

I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.

 

 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.

Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk

 

 

FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK

 

Ny bro?

Nordmanden Harald V. Laustsen, der – sammen med sin lokale håndlanger – gjorde sig almindelig forhadt i Vejby ved at spærre Gadekæret for gennemkørsel, levnede dog en låge, så gående kunne passere. Nu er der imidlertid blevet påsat en hængelås, så spærringen er total, medmindre man vil klatre.

Laustsen slap af sted med svinestregen, fordi der ikke var tilstrækkelig opbakning til at få ophævet spærringen gennem en retssag.

Efter at beboerforeningen har overtaget købmandsgrunden, åbner der sig måske en ny mulighed, idet det overvejes at etablere en bro over dammen gadekæret, så der igen kan nydes en spadseretur gennem området.

Om broen bliver helt så sofistikeret som den her viste, vides endnu ikke…

 

Ny plænetraktor

Foreningens gamle plænetraktor sendes - efter 13 års tro tjeneste - på pension.

Den nye er en 4-hjulstrukket Husqvarna, som har kræfter og kvalitet til at klare klipningen på Købmandstoften og i Købmandshaven de næste mange år.

 

Der er tale om en ganske dyr sag, og anskaffelsen har kun været mulig takket være sponsorater fra

  • Sejlstrup Entreprenørforretning A/S,
  • Tømrerfirmaet Poul Anker og Karsten Sørensen A/S,
  • Sparekassen Vendsyssel samt
  • Hjørring Kommunes Matchningsmidler

 

Stor tak til vores sponsorer.

Købmandstoften

Vi udvider pavillonen

Grillaftenerne på Købmandstoften har - når vejret ellers har været til det - været en sådan succes, at det har knebet med at have alle under tag. Det går først på aftenen, men når solen er væk og det begynder at blæse lidt, bliver det for koldt for de, der sidder udenfor.

Jens Peter har derfor lavet tegninger til en udvidelse, som finansieres af Hjørring Kommunes såkaldte matchningsmidler.

Arbejdet med udvidelsen sættes i gang om kort tid og forventes færdig inden sommer.

Hjertestarter i Vejby?

I snart mange år har skiftende bestyrelser drøftet muligheden for at få en hjertestarter til Vejby. Sagen er indtil nu strandet på spørgsmålet om placering af apparatet, der jo bør anbinges let tilgængeligt - helst udendørs. Hjertestarteren kræver el-tilslutning, hvilket nemt kunne opnås i skolen. Men der er ingen fidus i at skulle hente starteren der, hvis der skulle opstå behov inden for byskiltene.

Nu har Knud Hansen imidlertid tilbudt at lægge væg til "dyret", som i givet fald tilsluttes via en såkaldt bimåler, så der kan ske afregning af elforbruget.

Inden vi søger TRYG-fonden om bevilling af af en hjertestarter, skal vi have etableret en brugergruppe, der skal deltage i et kursus og være villige til at rykke ud, når/hvis behov opstår.

Kontakt et bestyrelsesmedlem eller brug kontaktformularen, hvis du kunne tænke dig at være med.

Hvordan printes programmet ud?

Mange af os vil stadig gerne ha' et ekspl.af foreningens program på opslagstavlen, men ikke alle ved, hvordan man får det udskrevet. Vi har derfor indsat en lille vejledning på siden med programmet.

Spændende historie.... Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.

 

De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...

 

Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.

 

Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Husk nu kontingentet!

Kontingent bedes indbetalt på foreningens konto (reg.nr. 9070, konto nr. 1620090278). Hvis du ikke er PC-bruger, kan betaling ske til foreningens kasserer, Jens Peter Søndergaard eller et bestyrelsesmedlem.

Kirken

Der bliver ikke påskegudstjeneste i Vejby Kirke (i hvert fald ikke i 2017) - men der er omsider gang i sagerne.

Det har været en lang proces med involvering af Nationalmuseet, Den Kongelige Bygningsinspektør og mange andre. Og et budget på over 1 million kr.

Men nu er alle godkendelser på plads og arbejdet i fuld gang. Og man er så sikre på forløbet, at alt forventes færdigt den 1. juni.

Genåbning af kirken vil ske ved en gudstjeneste den 11. juni med deltagelse af såvel biskop som provst samt Rakkeby Pigekor. Efter gudstjenesten fortsætter åbningsarrangementet i et telt, hvor der vil være buffet og optræden af gospelkoret.

 

 

Sådan indretter vi Købmandsgrunden

Skitsen t.h. viser købmandsgrunden, som det nu er besluttet, at den indrettes.

Status i renoveringen er i øvrigt, at en anlægsgartner har afmærket træer og buske, der skal bevares og foretaget nødvendig beskæring. Grovoprydningen gennemføres i begyndelsen af maj, så der kan sås græs inden sommer, men desværre så sent, at nyplantning af bl.a. læbælte i vestsiden må vente til efteråret.

Det er aftalt med kommunen, at der laves fortov med fliser i hele grundens bredde mod Vejbyvej.

 

 

Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.

 

Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.

 

Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

 

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og de 46 (44?) landsbyer.