Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk                                                             

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK
Sig nærmer tiden.......

Husk julebanko

Det lykkedes at tænde juletræet, selv om kun 3 børn og 16 voksne dukkede op første søndag i advent. Tilbage på programmet i 2019 er nu kun julebankoen torsdag d. 5/12.

Der er som altid gode gevinster, og i år er der tilføjet ekstra spil om 2 gavekort, hvert på en 1/2 Gris fra Vangen, klar til fryseren!
Grisen er lokalt produceret og slagtet ved Tylstrup Slagteren og kan afhentes ultimo januar 2020.

Nyt om mejerigrunden

Eksperternes forslag til indretning

Som bekendt er det hensigten at beboerforeningen skal overtage mejerigrunden, Vejbyvej 711, efter rydning.

Kommunen vil inden overtagelsen indrette grunden efter foreningens ønsker: Nyt plankeværk i skellet mod nabogrunden (709), vedligeholdelsfri beplantning, opsætning af et borde-/bænkesæt samt et redskabsskur.

På skitsen t.h. ses kommunens forslag, som synes at ligne et rigtig godt bud på endnu et lækkert rekreativt område i byen.

Redskabsskuret i det nordøstlige hjørne bliver en container, som skal rumme foreningens plænetraktor. Herved spares den lange køretur fra garagen i skolen til Købmandstoften og Købmandshaven.

Rododendronbedet 

Nu med genbrug! 

Ulla Toft gjorde for lang tid siden foreningen opmærksom på, at nogle gode granitsten var blevet tilovers ved kirken. Der var tale om flotte og regulære "klodser" som dem, vi sidder på ved grillpladsen på Købmandstoften.

Det ville være synd og skam, hvis stenene bare blev kørt på genbrugspladsen, så Hans og Jørgen fandt på, at de kunne bruges til at afgrænse det nylavede rododendronbed i Købmandshaven.

Flytningen blev nemt klaret ved, at Hans stillede en morgen ved Kirken med traktor og tippevogn. Ullas kollega, Steen, læssede klodserne med sin BobCat, så det tog bare en god halv times tid, før Hans tippede stenene af ved bedet i Købmandshaven.

De største af klodserne vejer noget over 200 kg., så selv med en lånt ekstra kraftig sækkevogn, var det hårdt arbejde at bakse dem på plads. Som det ses nedenfor lykkedes det, så nu løber spagnummen i rododendronbedet i hvert fald ingen steder!

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.

Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har for længst startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Følg linket nedenfor og se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. 


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder

VEJBY KULTURHUS

Der har været afholdt navnekonkurrence, hvor 27 personer afgav forslag til i alt 18 forskellige navne. landt de indkomne forslag vandt Grethe Olesen og Morten Vangsted gavekurve for navnet: Vejby Kulturhus. Tillykke og tak for navnet og tak til alle jer der deltog i konkurrencen.

Efter den stiftende generalforsamling har den valgte bestyrelse konstitueret sig således:

  • Formand: Svend Erik Kanstrup
  • Næstformand og sekretær: Birgit Jensen
  • Kasserer: Erik Pedersen
  • Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen
  • Suppleant for udlejning af huset: Frede Jensen


V.h

Bestyrelsen for Vejby Kulturhus.

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.