Indvielsen

 

Den officielle indvielse og ibrugtagning af Købmandstoften skete lørdag den 6. september 2003.

 

Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:

 

  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception

I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.

 

 

Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk

 

 

FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK

 

Nyt om kirken

Der bliver ikke påskegudstjeneste i Vejby Kirke (i hvert fald ikke i 2017) - men der er omsider gang i sagerne.

 

Det har været en lang proces med involvering af Nationalmuseet, Den Kongelige Bygningsinspektør og mange andre. Og et budget på over 1 million kr.

 

Men nu er alle godkendelser på plads og arbejdet i fuld gang. Og man er så sikre på forløbet, at alt forventes færdigt den 1. juni.

 

Genåbning af kirken vil ske ved en gudstjeneste den 11. juni med deltagelse af såvel biskop som provst samt Rakkeby Pigekor. Efter gudstjenesten fortsætter åbningsarrangementet i et telt, hvor der vil være buffet og optræden af gospelkoret.

Købmandsgrunden og gadekæret

På grunden går en entreprenør (formentlig Sejlstrup Entreprenørforretning) nu i gang med at fjerne uønsket beplantning. Dette sker i samarbejde med anlægsgartner Jørn Rugtved, der vil sørge for, at bevaringsværdig beplantning ikke beskadiges.

Samme Jørn Rugtved vil derefter forestå beskæring og nyplantning samt tilsåning med græs.

I gadekæret skal vi i gang med projekt "sikring af bredderne" samt nyt hegn langs vejen. Der skal også ske en nænsom oprydning af grøde og sivvækst i det sydvestlige hjørne.

Arbejdet på selve købmandsgrunden påregnes igangsat i indeværende måned (marts), mens istandsættelsen af bredderne på gadekæret må udskydes på grund af en usædvanlig høj vandstand. Desværre er det jo forbudt at "pille" ved dammen i perioden marts til august på grund af padders yngletid m.v., så det bliver 1. september, inden vi går i gang der. Til gengæld er der på det tidspunkj (normalt) næsten ingen vand i dammen, hvilket jo gør arbejdet langt nemmere.

Bestyrelsen har konstitueret sig

På et møde den 14.marts konstituerede bestyrelsen sig med Lise Christensen som formand, Jette Juul Christensen som næstformand og Kirsten Baggesen som sekretær. Nye medlemmer af bestyrelsen er Lars Peter Larsen (Lasse) og Henning Simonsen.

 

Bestyrelsen udarbejdede også et forårs-/forsommerprogram, som offentliggøres snarest.

 

Husk indbetaling af kontingent (75 kr. pr. person) til foreningens konto (reg.nr. 9070, konto nr. 1620090278).

Hjertestarter i Vejby?

I snart mange år har skiftende bestyrelser drøftet muligheden for at få en hjertestarter til Vejby. Sagen er indtil nu strandet på spørgsmålet om placering af apparatet, der jo bør anbinges let tilgængeligt - helst udendørs. Hjertestarteren kræver el-tilslutning, hvilket nemt kunne opnås i skolen. Men der er ingen fidus i at skulle hente starteren der, hvis der skulle opstå behov inden for byskiltene.

Nu har Knud Hansen imidlertid tilbudt at lægge væg til "dyret", som i givet fald tilsluttes via en såkaldt bimåler, så der kan ske afregning af elforbruget.

Inden vi søger TRYG-fonden om bevilling af af en hjertestarter, skal vi have etableret en brugergruppe, der skal deltage i et kursus og være villige til at rykke ud, når/hvis behov opstår.

Kontakt et bestyrelsesmedlem eller brug kontaktformularen, hvis du kunne tænke dig at være med.

OBS! Programændring

Datoen for "Spis sammen aften" ændres til 24 marts.

Det er kl 19:00 i skolen.

Og I skal ikke engang selv ha' mad med....

Husk tilmelding til Lise (21422385) senest 10. marts.

Foreningens program

Se det under fanebladet "Pogram"

 

Som altid er der åbent i Lokalhistorisk Arkiv den anden onsdag i måneden.

Hvordan printes programmet ud?

Mange af os vil stadig gerne ha' et ekspl.af foreningens program på opslagstavlen, men ikke alle ved, hvordan man får det udskrevet. Vi har derfor indsat en lille vejledning på siden med programmet.

Vil du ha' vintergækker?

Lige nu kan et næsten overdådigt hav af vintergækker ses på købmandsgrunden. Efter at bygningen er fjernet, er der for alvor kommet lys og luft til de små løgplanter langs beplantningens vestside. Men, men.... Inden længe går Sejlstrup i gang med grovoprydningen af beplantningen, og bagefter klargøring til græssåning. Så hvis du vil have lidt ekstra til haven er du velkommen til at gå i gang med spaden......

 

Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.

 

Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.

 

Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

 

Muldvarperne er pressede....

Det begynder at ligne noget på stadion

Landsbypedellen er startet fra østsiden, og snupper muldvarpene én efter én. Mon ikke det ender med at kommunens plæneklipper slipper for at køre i zigzag, når det inden længe bliver tid til græsklip?

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og de 46 (44?) landsbyer.

Velbesøg arrangement.

13 friske piger mødte op, da foreningen 9/1 forsøgte sig med en "Håndarbejds-/hobbyaften", hvor man kunne "nørkle" med det, man nu havde lyst til.

Den gode tilslutning gav blod på tanden, så det blev besluttet at nye og gamle "nørklere" fremover mødes mandag kl. 19:30 i lige uger.

Og det er altså ikke kun for piger!

Medbring selv en kaffekop og evt. brød.

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.

Der bliver nok ikke fodbold i Vejby i denne omgang

De unge mennesker, der forsøgte at genstarte fodbold i Vejby er tæt ved at opgive, da der ikke har vist sig så stor interesse som forventet. Ærgerligt, for det gjorde jo ikke noget, om der kom lidt mere gang i den.

Spændende historie.... Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.

 

De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...

 

Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.

 

Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk