Indvielsen

 

Den officielle indvielse og ibrugtagning af Købmandstoften skete lørdag den 6. september 2003.

 

Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:

 

  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception

I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.

 

 

Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk

 

 

Nul pileflet i denne omgang.

Der var desværre for få tilmeldinger, så det planlagte pilefletarrangement 3. og 4. marts er aflyst.

OBS! Programændring

Datoen for "Spis sammen aften" ændres til 24 marts.

Det er kl 19:00 i skolen.

Og I skal ikke engang selv ha' mad med....

Husk tilmelding til Lise (21422385) senest 10. marts.

 

Husk generalforsamlingen...

Det er i skolen den 1. marts, det foregår

Velbesøg arrangement.

13 friske piger mødte op, da foreningen 9/1 forsøgte sig med en "Håndarbejds-/hobbyaften", hvor man kunne "nørkle" med det, man nu havde lyst til.

Den gode tilslutning gav blod på tanden, så det blev besluttet at nye og gamle "nørklere" fremover mødes mandag kl. 19:30 i lige uger.

Og det er altså ikke kun for piger!

Medbring selv en kaffekop og evt. brød.

Busser forsvinder stadig fra landdistrikterne

Det er fortsat min ambition, at vi skal have et stærkt kollektivt transportnet i landdistrikterne, skriver formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard i Folkebladet Lemvig.

 

Se mere under "NYHEDER"/Landistrikternes Fællesråd"

Købmandsgrunden

Vi venter på, at kommunen rydder op i beplantningen.

I gadekæret vil vi gerne have en noget lavere vandstand, inden vi går i gang med at lægge kampesten langs bredderne. Forholdene var ideelle i det tidlige efterår, men der havde vi ikke kampestenene.

Mon der bliver påskegudstjeneste i Vejby Kirke?

 

Efter nogen tids venten på godkendelse af entreprenørens tilbud, forventes det, at selve reparationen kan påbegyndes omkring 1. februar. Så mon ikke vi begynder at kunne se enden på det yderst langstrakte forløb.

 

Se under "NYHEDER", hvordan der ser ud i kirken lige nu .

F oreningens program

Se det under fanebladet "Pogram"

 

Som altid er der åbent i Lokalhistorisk Arkiv den anden onsdag i måneden.

Hvordan printes programmet ud?

Mange af os vil stadig gerne ha' et ekspl.af foreningens program på opslagstavlen, men ikke alle ved, hvordan man får det udskrevet. Vi har derfor indsat en lille vejledning på siden med programmet.

Muldvarperne har overtaget stadion (næsten).....

Vi ta'r kampen op.

Muldvarperne har benyttet den milde vinter til at udbygge territoriet, så et bredt stykke i nordsiden er fyldt med muldvarpeskud.

Vi har derfor bedt den allestedsnærværende landsbypedel om at sætte fælder.

 

Vejby og Smidstrup er forsvundet

Efter den seneste kommunesammenlægning opgjorde Hjørring Kommune antallet af landsbyer i kommunen til 46, hvilket har været gældende indtil udgivelsen af "Forslag til Hjørring Kommuneplan 2016". Her er antallet 44, og - hokus pokus - Vejby og Smidstrup er forsvundet!

Da vi jo hverken i Vejby eller Smidstrup mener at have opført os på en måde, der kan begrunde et rødt kort, har beboerforeningen bedt kommunen om at forklare ændringen.

Vi venter med spænding....

Måske en sag for Landsbyforum.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og de 46 (44?) landsbyer.

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.

Der bliver nok ikke fodbold i Vejby i denne omgang

De unge mennesker, der forsøgte at genstarte fodbold i Vejby er tæt ved at opgive, da der ikke har vist sig så stor interesse som forventet. Ærgerligt, for det gjorde jo ikke noget, om der kom lidt mere gang i den.

 

Spændende historie.... Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.

 

De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...

 

Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.

 

Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk