Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk                                                             

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK
Arbejdsweekend i Vejby Kulturhus

21. september og 22. september 2019

 

Inden længe begynder beboerforeningens efterårsprogram, derfor er der brug for hjælp til at fjerne scenen og opsætte projektor i salen, samt hovedrengøring i hele huset.


Program:

Lørdag: Vi mødes klokken 9.00 til rundstykker samt fælles information og uddeling af weekendens opgaver.

Søndag: Vi mødes klokken 9.00 til rundstykker og fortsætter med arbejdet fra i går.


Vi vil gerne have en tilmelding af hensyn til rundstykker til Jette på 20 23 31 32.

Græsklip ved kulturhuset

Klippehold søges

Der mangler frivillige plænetraktorchauffører til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Der skal bruges 4-6 frivillige, som kommer til at indgå i en fast klippeturnus.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 

Rhododendronbed i Købmandshaven

Sponseret af Lions Løkken, Sejlstrup Entreprenørforretning samt Vrå Mørtelværk 

Med leverancen af 20 m3 spagnum, som er lavet til et bed i det fugtige sydøsthjørne af grunden, er første skridt til et forhåbentlig smukt forårssyn taget.

Lions Løkken har givet 5.000 kr. til planter, som først kommer i jorden om et par måneder.

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis officielle navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. på plakaten nederst på siden siden, eller følg linket


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder

Sensommerfesten

Hyggelig aften 

Lidt færre en vanligt havde meldt sig til festen hos Lise og Jens Jørgen i Smidstrup lørdag aften.

Festen var i år lagt en uge tidligere end normalt, hvilket måske var medvirkendetil det mindre fremmøde. I hvet fald besluttede værtsparret, at festen næste år holdes som tidligere, nemlig den første uge i september.

Mejerigrunden

Ikke køn lige nu

Efter rydningen ser der noget bart ud og med kig til et lidt hullet plankeværk/hegn.

Det ændrer sig forhåbentlig, når det bliver plantetid om et par måneder.

Efterårsfest i Hundelev

Lørdag, den 28. september kl. 18:30

Støtteforeningen for Friskolen for Hundelev og omegn inviterer til efterårsfest på Kultur- og Idrætscentret i Hundelev (Friskolen). Musik og dans ved Bjørn og Okay.

Pris inkl. tapas menu kr. 250,-.

Billetter kan købes i Dagli`brugsen i Hundelev.


Arr: Støtteforeningen for Friskolen for Hundelev og omegn

Foreningens efterårsprogram er i luften

Med alt det, vi kender: yoga (også for mænd!), samspis, juletræstænding og julebanko. Og selvfølgelig Lokalhistorisk Arkiv, der har sæsonstart d. 11 september.

Se det hele under menupunktet PROGRAM.

Nu hedder skolen VEJBY KULTURHUS

Der har været afholdt navnekonkurrence, hvor 27 personer afgav forslag til i alt 18 forskellige navne. landt de indkomne forslag vandt Grethe Olesen og Morten Vangsted gavekurve for navnet: Vejby Kulturhus. Tillykke og tak for navnet og tak til alle jer der deltog i konkurrencen.

Efter den stiftende generalforsamling har den valgte bestyrelse konstitueret sig således:

  • Formand: Svend Erik Kanstrup
  • Næstformand og sekretær: Birgit Jensen
  • Kasserer: Erik Pedersen
  • Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen
  • Suppleant for udlejning af huset: Frede Jensen


V.h

Bestyrelsen for Vejby Kulturhus.

Broen blev finansiere af tilskud fra Friluftsrådet samt Hjørring Kommunes matchningsmidler.

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Muldvarpefanger søges.

Igen mange muldvarpeskud på stadion

Efter at den hedengangne landsbypedel næsten havde fået has på de flittige underjordiske fyre, er de igen godt igang med at etablere sig i nordenden af stadion.

Så hvis du går med en muldvarpefanger i maven, er du særdeles velkommen til at gå til angreb...

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..