Nyheder

Vejby-Smidstrup Beboerforening

www.vejby-i-vendsyssel.dk

Vejledning om beskæring af beplantning, der grænser op til ofentlige arealer

 

Landdistrikternes Fællesråd

 

Nej, bredbåndspuljen virker ikke efter hensigten

De politiske partier bag bredbåndspuljen skal snart tage stilling til, om den har virket efter hensigten.

- Jeg undrer mig over, at Region Hovedstaden løber med 15,5 millioner kroner, og et projekt i København får over 3 millioner kroner, mens mange landdistrikter har fået nej til at få støtte. Det giver ikke mening, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Nykredits nye boliglån til landdistrikter.

 

Et godt skridt i den rigtige retning, mener Landdistrikternes Fællesråd, som håber, at flere får ja til lån på landet.

Nykredit Bank præsenterede onsdag deres LanddistriktsLån, som er et nyt tilbud til kunder, der har svært ved at få finansieret købet af en ny ejerboligbolig, eller optage tillægslån i eksisterende ejendomme i landdistrikter og mindre bysamfund.

Og det nye lån bliver modtaget med klapsalver fra landdistrikternes interesseorganisation.

– Jeg synes, det er meget positivt, at Nykredit vil forbedre muligheden for, at man kan få boliglån i landdistrikterne. Det er en afgørende forudsætning for bosætning, vækst og udvikling i hele Danmark, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Der vil typisk være tale om boliger, som vil være svære at sælge igen typisk på grund af beliggenheden, oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer 47 kommuner rundt i hele landet, genkender formand Steffen Damsgaard historierne om, at det kan være svært at få lån til en bolig i landdistrikterne.

– Selvom det går fremad med låneudviklingen uden for de største byer, så findes der stadig små lokalsamfund i landdistrikterne, hvor selv kunder med en sund økonomi har svært ved at få et lån til en bolig. Vi oplever på daglig basis, at borgere føler, at det stadig er en udfordring. LanddistriktsLånet fra Nykredit Bank er derfor et godt skridt i den rigtige retning, siger han og fortsætter:

– Det er særligt i de landområder, der ligger længst væk fra de kommunale hovedbyer, at man oplever, at finansiering af boliger går trægt.

Realkredittens udlån til private boligejere steg fra 2015 til 2016. Det stigende udlån var bredere funderet over hele landet end tidligere, hvilket blandt andet betyder at der ydes lidt flere lån i landdistrikterne. Det viste en udlånsredegørelse fra Erhvervsministeriet, som blev offentliggjort for få måneder siden.

– Man kan stadig få nej til et huslån, men det er mit indtryk, at klart flere får ja, og at vi derfor ser flere bolighandler i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard, der understreger, at en tidligere opgørelse fra regeringens regional- og landdistriktspolitiske redegørelse viste, at en lang række land-, yder og mellemkommuner har oplevet befolkningsfremgang, hvilket har en positiv påvirkning på boligmarkedet og lånemulighederne i landdistrikterne.

 

 

OPINION: Kommunalt landdistriktsfilter, tak

Landdistrikternes Fællesråds næstformand Karsten Gram og SF's Karina Lorentzen Dehnhardt foreslår, at man indfører et kommunalt landdistriktsfilter, så kommunalpolitikerne bliver opmærksomme på de landdistriktsmæssige konsekvenser af deres beslutninger.

 

Flere får lov at låne til drømmehus på landet

Nye regler - som blev vedtaget på baggrund af anbefalinger fra det udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor Landdistrikternes Fællesråd også var repræsenteret - har i 2016 gjort det nemmere at låne penge til boliger i landdistrikterne. Og det kan mærkes på hussalget uden for de største byer, siger Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Ejendomsmæglerforening til DR.

 

Yderligere forringelser af den offentlige transport i landdistrikterne.

 

Efter kommunalreformen trådte i kraft for 10 år siden, har der været en betydelig reduktion af busser i yderområderne, siger formanden formand for Landdistrikternes Fællesråd.

 

Oplysninger fra TV2 Nyhederne viste for nogle uger siden, at mere end hver femte busafgang på de lokale ruter er forsvundet - præcis 21 procent. Til sammenligning er der kun skåret én procent på bybusserne. Jeg håber, at kommunerne vil trække i bremsen og prioritere den kollektive transport i alle områder.

 

Det er stadig min ambition, at vi skal have et stærkt kollektivt transportnet i landdistrikterne. Det skal ske ved at beholde mere af den traditionelle rutekørsel i kombination med Flextrafik og andre tiltag som eksempelvis samkørsel og delebilsordninger. Derudover skal vi også se på, hvordan vi kan fremtidssikre taxabranchen i alle dele af landet.

 

Vi skal huske, at de forringede transportmuligheder på landet, som vi har været vidne til, i sidste ende går ud over både unge og ældre, hvilket i værste fald kan betyde, at fraflytningen fra land til by fortsætter i årene fremover.

 

Jeg vil derfor gerne opfordre kommunerne, regionerne og de regionale trafikselskaber til at indrette den kollektive trafik, så flest borgere i landdistrikterne får gavn af den.

 

I Region Nordjylland forsøges der blandt andet med at kombinere de forskellige trafikløsninger og dermed styrke udbuddet i landdistrikterne. Det er mit håb, at netop den model kan udbredes til hele landet, og jeg hæfter mig ved, at regeringen har lovet at se nærmere på det.

 

Jeg vil sammen med vores 44 medlemskommuner arbejde videre på modeller, der fremmer en sammenhængende kollektiv trafik i alle dele af landet. I den forbindelse vil vi også gå i dialog med ordførerne på Christiansborg, Trafikselskaberne i Danmark og Dansk Taxi Råd.

Det nye regeringsgrundlag er positivt for landdistrikter

 

OPINION: Vi vil liv i lokalsamfundene

Jammerbugt Kommune er den ultimative landdistriktskommune. En målrettet indsats har givet resultater: En handlingsorienteret landdistriktspolitik, som kun lever fordi både borgere og kommune vil landdistrikterne og ser gevinsten ved en decentral kommune. Det skriver Jammerbugts borgmester Mogens Gade

 

Landdistrikter støtter S-forslag om bonus til læger

Der mangler praktiserende læger i landdistrikterne, og i løbet af de senere år er udfordringen med lægemangel kun blevet større. Det bekymrer Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han støtter derfor Mette Frederiksens forslag om at differentiere basishonoraret for de praktiserende læger.

 

OPINION: Vi vil liv i lokalsamfundene

Jammerbugt Kommune er den ultimative landdistriktskommune. En målrettet indsats har givet resultater: En handlingsorienteret landdistriktspolitik, som kun lever fordi både borgere og kommune vil landdistrikterne og ser gevinsten ved en decentral kommune. Det skriver Jammerbugts borgmester Mogens Gade.:

I stedet for at afvikle lokalsamfundene ved at lukke de mindre skoler, valgte vi at indgå et forpligtende samarbejde med lokalbefolkningen. Samarbejdet går ud på, at vi fra politisk side bevarer de små skoler, mens lokalsamfundene har forpligtet sig til at arbejde for fornyelse, forskønnelse og bosætning. Projektet kalder vi ”Liv i By og Skole”. Målet er en lokal skole i udvikling, og et lokalsamfund præget af virkelyst, udvikling og engagement.

Folk på landet tjener langt mindre

En opgørelse bekræfter, at man tjener langt mindre i landdistrikterne, og at der er grund til fokus på udviklingen i landdistrikterne, så man kan få flere arbejdspladser og få indtægterne op - og samtidig få et land i balance, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard til Dagbladet Holstebro-Struer.

 

Nydanske børn holder liv i pressede børnehaver

Det har vist sig, at i en række land- og yderkommuner giver tilflytningen af nydanske børnefamilier en tiltrængt vitaminindsprøjtning til børnehaver og vuggestuer.