Nyheder

Vejby-Smidstrup Beboerforening


www.vejby-i-vendsyssel.dk


Referat af generalforsamling i Vejby – Smidstrup beboerforening

onsdag, den 7 marts 2018 kl 19.30 i Vejby gamle Skole


1.

Valg af dirigent : Jørgen Jensen enstemmigt valgt af de 28 fremmødte


2.

Formandens beretning :

Lise gav en kort orientering om lidt af det, der var sket i årets løb

God opbakning til årets arrangementer.

Især god tilslutning til juletræestænding og julebanko

En lille flok var på cykeltur til Smidstrup Så et levende landbrug

Det var heldigt at pavillionen er udvidet, så alle kunne sidde indenfor til grillaftener.

Midsommerfest i forbindelse med Sct Hans var vellykket

Sensommerfest i Smidstrup  med god tilslutning

15 deltagere på yogahold – 10 gange før og 10 gange efter jul

500 kr for 10 gange, der betales før start på sæsosn

Hobbyaftner også med trofast fremmøde.

I sommerhalvåret afløses det af gåture i området

Der arbejdes med at øve Dilettant

En rowle staaj, der opføres til forårsfesten den 23 og 25 marts

Førstesalen i Skolen er fuldstændig renoveret med Jørgen og Henning som foregangsmænd Mange andre frivillige har givet en hånd mer

Der mangler faktisk kun varmepumpen

Kommunen har haft 2 personer ude at se hvad der var gang i på loftet

De var yderst tilfredse med det de så.

Gadekæret : brinkene er stabiliseret med store sten og gamle træer fjernet

Gulvet i salen er blevet lakeret


3.

Regnskab :

Jens Peter, der er kasserer udenfor bestyrelsen gennemgik regnskabet

Resultatopgørelse for Vejby – Smidstrup beboerforening 2017

Overskud : 19279, 34

Der er nu kun 71 betalende medlemmer, mod tidligere år 127 medlemmer

Det aftales, man vil prøve at gøre en aktiv indsats, for at gøre opmærksom på foreningen, og den nye betalingsmåde, da der nu ikke kommer girokort ud

og programmet skal læses på hjemmesiden

Der samles på email adresser, så der kan sendes oplysninger rundt

Kontingent indbetales på konto inden 1 maj

Derefter vil Jette og Erling opsøge tidligere medlemmer, der ikke har betalt.

Regnskabet blev enstemmigt godtaget

4.

Indkomne forslag :

Vedtægtsændring, der gør opmærksom på, at ingen i bestyrelsen kan drages til ansvar for mere end det beløb beboerforeningen råder over

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget

Ændringer tilføjes vedtægten og sendes til bestyrelsen


5.

Fremtidig virksomhed :

Indvielse af 1. salen efter renoveringen

Sommerfesten holdes i forbindelse med Sct Hans

Der er gang i ansøgninger til en bro over branddammen


6.

Valg :

Lise Christensen 1 år

Lars Peter Larsen 1 år

Henning Simonsen 1 år

Jette Juul Christensen 2 år modtog genvalg

Kirsten Baggesen modtog ikke genvalg

Istedet blev Heidi Stagsted valgt


Udenfor bestyrelsen : kasserer Jens Peter Søndergård 

koordinator og hjemmesideansvarlig Jørgen Jensen

Suplenter : 1. Ulla Søndergård 1 år

                   2. Bente Nielsen    1 år


Revisorer :

Helge Rubæk 2 år – blev genvalgt

Frede Jensen – 1 år


Købmandstoften: Søren Nielsen og Ejvind T. Nielsen blev genvalgt

Derudover repræsentant fra bestyerlsen


Købmandsgrunden og gadekæret :

Jørgen Jensen og Hans Baggesen blev genvalgt


7.

Kontingentfastsættelse  :

uændret 75 kr pr person8.Evt :

Årlig affaldsindsamling den 22 april kl 9.30 – 12 fra Købmandstoften

Der blev spurgt til Hjertestarter. Der skal først skabes et hold af frivillige deltagere, der skal deltage i et par kurser

Der er opstartet en deltagerliste

Blev opfordret til at skrive erndringer om oplevelser fra 1960 erne


Lokalhistorisk arkiv .


Som Formand for arkivet, aflagde Frede en fyldestgørende beretning og regnskab


Valg :

Frede og  Birtha  1 år

Ejvind genvælges for 2 år

Supleant Erling Albrecthsen 1 år


I pausen blev den nyrenoverede 1. sal taget i øjesyn,  inden der blev budt på smørrebrød ( 80 stk ) øl, vand, kaffe og småkager


Referent Kirsten Baggesen

Vejledning om  beskæring af beplantning, der grænser op til ofentlige arealer


Landdistrikternes FællesrådDen lokale brugs er mere end en butik


Lokale butikker har en stor betydning for nærområdet: - Det er et samlingssted, hvor man møder andre fra byen. En lokal butik har også en jobmæssig funktion. Den giver fritidsjob til de lokale unge og arbejdspladser generelt, siger Steffen Damsgaard til JydskeVestkystenErhvervsminister Brian Mikkelsen vil bruge anbefalinger fra udvalg til at skabe levedygtige landsbyer.Danskerne er i stor stil flyttet fra landet til byerne de senere år.


Det har gjort ondt på mange landsbyer, der er blevet affolket og står tilbage med tomme og forfaldne huse.


Men nu skal der gøres noget for at vende udviklingen.


Det mener erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).


Han nedsatte sidste sommer et udvalg, som skal se på, hvordan man fremmer levedygtige landsbyer.


Mandag formiddag modtager ministeren 17 anbefalinger fra udvalget. Og der er noget at tage fat på, lyder det fra Brian Mikkelsen.


- Der er landsbyer, som har kolossale udfordringer, som vi skal hjælpe dem med, så det bliver attraktivt at bo alle steder i Danmark, siger han.


Anbefalingerne går blandt andet på at tilføre flere midler til landsbyfornyelse og give tilskud til nedrivning af forfaldne boliger gennem boligjobordningen.


Sidstnævnte er ministeren tilhænger af.


- Det synes jeg lyder fornuftigt, og det vil være noget, som jeg vil arbejde videre med, siger han.


Men det handler ikke kun om at få fjernet de faldefærdige bygninger på landet.


Der skal ifølge ministeren også drejes på nogle knapper, så det bliver mere attraktivt at drive virksomhed på landet.


En forudsætning for det er blandt andet hurtigere internet, og det er højt prioriteret, påpeger ministeren.


- Jeg synes, der er et væld af muligheder i landsbyerne. Med ny teknologi og digitaliseringen er det ikke så afgørende, hvor man bor, siger Brian Mikkelsen.


Landsbylivet kan også blive mere attraktivt, hvis man kan tage en ungdomsuddannelse tæt på, siger han.


- Det handler også om uddannelsesinstitutioner, specielt ungdomsuddannelser. Der har regeringen foreslået nogle satellitter, så vi kommer tættere på borgerne også i landsbyerne, siger erhvervsministeren.


- Så jeg er helt sikker på, at landsbyerne står foran en gylden fremtid. Det bliver muligt at bo og arbejde derude og samtidig have børn, der kan tage en ungdomsuddannelse, siger han.


Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, har selv deltaget i udvalgsarbejdet.


Han håber, at regeringen vil gå videre med anbefalingerne om eksempelvis at styrke puljen til landsbyfornyelse og udvide boligjobordningen til at omfatte nedrivning af boliger i landzone.


- Hvis regeringen kan levere på de her parametre, så tegner der sig klart en lysere fremtid for landsbyerne, siger han.Ingen gymnasier skal lukkes!


Det kan få store konsekvenser for de danske landdistrikter, hvis små gymnasier med et faldende ansøgertal ender med at dreje nøglen om. - Som kommune kan det blive svært at gøre sig attraktiv for tilflyttere, hvis børnene ikke kan vælge mellem en bred vifte af ungdomsuddannelser, udtaler formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.En minister for hovedstaden? Nej tak!


Hovedstadsbashingen’ skal ophøre, og der bør udnævnes en ’hovedstadsminister’. Sådan lyder forslaget fra fire V-borgmestre. Formanden for Landdistrikternes Fællesråd genkender ikke billedet: - Land og by er hinandens forudsætninger. Jeg ønsker ikke at grave dybe grøfter, men at vi i stedet holder fokus på det centrale, som er, at der ikke bliver taget noget fra hovedstaden. Langt størstedelen af de eksporterende erhverv, når det kommer til industri og produktion, ligger uden for hovedstaden. Vi er nødt til at kigge på, hvad vi lever af, siger Steffen Damsgaard til TV2.Landdistrikternes Fællesråd: Udligningsudspil trækker tæppet væk under land- og yderkommuner

Regeringens udspil til en aftale om kommunal udligning tilgodeser hovedstadskommuner, mens det svigter borgerne i land- og yderkommuner, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd: - Det vil nemlig svække den borgernære kernevelfærd og betyde lukning af skoler og daginstitutioner, ringere ældrepleje og dårligere infrastruktur - og det vil i den grad kunne mærkes og i værste fald betyde fraflytning fra disse kommuner, udtaler Steffen Damsgaard.

Flere bredbåndsmillioner på vej til landdistrikterne

Mandag fremlægger regeringen et nyt udspil, der mere end fordobler bredbåndspuljen for 2018 fra 40 til 100 millioner kroner. - Det er en meget glædelig nyhed og imødekommer de ønsker, vi igen og igen har fremsat, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard til Fyens.dk.


Nej, bredbåndspuljen virker ikke efter hensigten


De politiske partier bag bredbåndspuljen skal snart tage stilling til, om den har virket efter hensigten.

- Jeg undrer mig over, at Region Hovedstaden løber med 15,5 millioner kroner, og et projekt i København får over 3 millioner kroner, mens mange landdistrikter har fået nej til at få støtte. Det giver ikke mening, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Nykredits nye boliglån til landdistrikter.


Et godt skridt i den rigtige retning, mener Landdistrikternes Fællesråd, som håber, at flere får ja til lån på landet.


Nykredit Bank præsenterede onsdag deres LanddistriktsLån, som er et nyt tilbud til kunder, der har svært ved at få finansieret købet af en ny ejerboligbolig, eller optage tillægslån i eksisterende ejendomme i landdistrikter og mindre bysamfund.


Og det nye lån bliver modtaget med klapsalver fra landdistrikternes interesseorganisation.


– Jeg synes, det er meget positivt, at Nykredit vil forbedre muligheden for, at man kan få boliglån i landdistrikterne. Det er en afgørende forudsætning for bosætning, vækst og udvikling i hele Danmark, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.


Der vil typisk være tale om boliger, som vil være svære at sælge igen typisk på grund af beliggenheden, oplyser koncernen i en pressemeddelelse.


Hos Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer 47 kommuner rundt i hele landet, genkender formand Steffen Damsgaard historierne om, at det kan være svært at få lån til en bolig i landdistrikterne.


– Selvom det går fremad med låneudviklingen uden for de største byer, så findes der stadig små lokalsamfund i landdistrikterne, hvor selv kunder med en sund økonomi har svært ved at få et lån til en bolig. Vi oplever på daglig basis, at borgere føler, at det stadig er en udfordring. LanddistriktsLånet fra Nykredit Bank er derfor et godt skridt i den rigtige retning, siger han og fortsætter:


– Det er særligt i de landområder, der ligger længst væk fra de kommunale hovedbyer, at man oplever, at finansiering af boliger går trægt.


Realkredittens udlån til private boligejere steg fra 2015 til 2016. Det stigende udlån var bredere funderet over hele landet end tidligere, hvilket blandt andet betyder at der ydes lidt flere lån i landdistrikterne. Det viste en udlånsredegørelse fra Erhvervsministeriet, som blev offentliggjort for få måneder siden.


– Man kan stadig få nej til et huslån, men det er mit indtryk, at klart flere får ja, og at vi derfor ser flere bolighandler i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard, der understreger, at en tidligere opgørelse fra regeringens regional- og landdistriktspolitiske redegørelse viste, at en lang række land-, yder og mellemkommuner har oplevet befolkningsfremgang, hvilket har en positiv påvirkning på boligmarkedet og lånemulighederne i landdistrikterne.
OPINION: Kommunalt landdistriktsfilter, tak


Landdistrikternes Fællesråds næstformand Karsten Gram og SF's Karina Lorentzen Dehnhardt foreslår, at man indfører et kommunalt landdistriktsfilter, så kommunalpolitikerne bliver opmærksomme på de landdistriktsmæssige konsekvenser af deres beslutninger.Flere får lov at låne til drømmehus på landet


Nye regler - som blev vedtaget på baggrund af anbefalinger fra det udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor Landdistrikternes Fællesråd også var repræsenteret - har i 2016 gjort det nemmere at låne penge til boliger i landdistrikterne. Og det kan mærkes på hussalget uden for de største byer, siger Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Ejendomsmæglerforening til DR.Yderligere forringelser af den offentlige transport i landdistrikterne.Efter kommunalreformen trådte i kraft for 10 år siden, har der været en betydelig reduktion af busser i yderområderne, siger formanden formand for Landdistrikternes Fællesråd.Oplysninger fra TV2 Nyhederne viste for nogle uger siden, at mere end hver femte busafgang på de lokale ruter er forsvundet - præcis 21 procent. Til sammenligning er der kun skåret én procent på bybusserne. Jeg håber, at kommunerne vil trække i bremsen og prioritere den kollektive transport i alle områder.Det er stadig min ambition, at vi skal have et stærkt kollektivt transportnet i landdistrikterne. Det skal ske ved at beholde mere af den traditionelle rutekørsel i kombination med Flextrafik og andre tiltag som eksempelvis samkørsel og delebilsordninger. Derudover skal vi også se på, hvordan vi kan fremtidssikre taxabranchen i alle dele af landet.Vi skal huske, at de forringede transportmuligheder på landet, som vi har været vidne til, i sidste ende går ud over både unge og ældre, hvilket i værste fald kan betyde, at fraflytningen fra land til by fortsætter i årene fremover.Jeg vil derfor gerne opfordre kommunerne, regionerne og de regionale trafikselskaber til at indrette den kollektive trafik, så flest borgere i landdistrikterne får gavn af den.I Region Nordjylland forsøges der blandt andet med at kombinere de forskellige trafikløsninger og dermed styrke udbuddet i landdistrikterne. Det er mit håb, at netop den model kan udbredes til hele landet, og jeg hæfter mig ved, at regeringen har lovet at se nærmere på det.Jeg vil sammen med vores 44 medlemskommuner arbejde videre på modeller, der fremmer en sammenhængende kollektiv trafik i alle dele af landet. I den forbindelse vil vi også gå i dialog med ordførerne på Christiansborg, Trafikselskaberne i Danmark og Dansk Taxi Råd.


Det nye regeringsgrundlag er positivt for landdistrikterOPINION: Vi vil liv i lokalsamfundene

Jammerbugt Kommune er den ultimative landdistriktskommune. En målrettet indsats har givet resultater: En handlingsorienteret landdistriktspolitik, som kun lever fordi både borgere og kommune vil landdistrikterne og ser gevinsten ved en decentral kommune. Det skriver Jammerbugts borgmester Mogens Gade