Vejby- Smidstrup BeboerforeningUdlejning og flagning

Udlejning:

Borde og stole m.v. udlejes til foreningens medlemmer. Henvendelse til Jette Juul Christensen, 20233132, jette9940@gmail.com.


Priser for leje er: Nye borde 20 kr., nye stole 5 kr., gamle stole 3 kr., flag 5 kr., sangbøger 1 kr.


Flagning:

Reglerne for privat flagning på Købmandstoften: Ved runde fødselsdage m.v. i byen og omegn kan der flages ved familie/pårørendes egen foranstaltning. Flaget udleveres ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.


Foreningen opsætter flagallé i Vejby Påskedag, St.Bededag samt Pinsedag.
Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus