Vejby-Smidstrup Beboerforening

    www.vejby-i-vendsyssel.dkKontingent er 150 kr. pr. person.

Betales ved bankoverførsel til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373 til foreningens kasserer, Jens Peter Søndergaard.Bestyrelsen


På generalforsamlingen den 13.marts 2019 forlod Heidi Knakkegaard Stagsted og Henning Simonsen bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Kristian Damgaard og Erik Pedersen.Bestyrelsen har herfter følgende sammensætning::

  • Lise Christensen, formand, 96670906/21422385, liseogjens@christensen.mail.dk
  • Lars Peter Larsen, næstformand, 29268422, vejby-vvs@hotmail.com
  • Jette Juul Christensen, sekretær, 20233132, Jette9940@gmail.com
  • Kristian Damgaard, 40862881, kristian@vejbyvej.dk
  • Erik Pedersen, erik@vangen-agro.dk, 31790109


Revisorer: Helge Rubæk og Frede Jensen

Suppleanter: Ulla Søndergaard og Bente Toft Nielsen.

Kasserer: Jens Peter Søndergaard, Mellergårdsvej 48, 98994197/30334373, jpsogus@yahoo.dk

Udvalg Købmandstoften: Hans Baggesen, Søren Nielsen og fra bestyrelsen Erik Pedersen

Udvalg Købmandshaven: Jørgen Jensen, Hans Baggesen og fra bestyrelsen Erik Pedersen

Arkiv: Frede Jensen, Birtha Toft Jensen, Ejvind Toft Nielsen. Suppleant: Erling Albrechtsen.

Webmaster: Jørgen Jensen, Toftager 10, 98994327/28927017, kirjoerg@10mb.dk