Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk                                                            

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK


Der nørkles stadig.....

Mænd er også velkomne.

Der er stadig håndarbejds-/hobbyaften i skolen mandag aften kl. 19:30 i lige uger, hvor der hygges og nørkles med det, man nu har lyst til.


Borgermødet!

Ca 40 deltog i mødet om Vejby gl. Skoles fremtid

Der blev orienteret om situationen, som består i, at kommunen standser driftstilskuddet fra 1/7 2019. Brugerne har fået valget mellem at købe skolen eller flytte, hvilket kommunen ønsker afgjort allerede på et møde d. 17/1. 

En vejledende afstemning viste, at der ikke er flertal for at købe skolen, hvorefter debatten koncentreredes om mulighederne for at få omgjort kommunens beslutning.

I første omgang bør vi søge afgørelsen "købe eller flytte" udskudt, så vi får længere tid til at handle og beslutte.

Vi vil forsøge at få Svend Berthelsen på besøg i håb om, at han kan påvirke byrådet.

Der har allerede været 2 artikler om sagen i Nordjyske. Vi vil forsøge at få avisen til at fortsætte med at skrive om sagen.

Måske kan TV Nord bringes ind i sagen (Mogens kom forbi!). 

Der er sendt brev til hvert enkelt medlem af kommunens økonomiudvalg.

Kan vi skabe opmærksomhed ved lave en reception med indvielse af broen over gadekæret og måske få en prominent politiker til at klippe snoren (for derved skabe opmærksomhed)?  Vi vil undersøge, hvilke andre landsbyer,  der er ramt af tilsvarende besparelser for måske at aktionere sammen.

Yoga hitter!

Foreningens tilbud om yoga ved instruktør Marilyn Neilson omfatter nu 2 hold, som er tæt ved fuldt besat med deltagere ikke bare fra Vejby og Smidstrup, men fra både Hjørring, Vrå og Hundelev m.fl. Der er ingen mænd iblandt (endnu!).

Onsdag 9-10:30 og torsdag 17-18:30.

Se vores smukke bro!


Må gerne betrædes..


Broen er færdig.


Ramperne i broenderne er monteret, og Vejbyboere og andre, der måtte have lyst, kan igen spadsere fra Vejbyvej ad Gadekæret og Mellergårdsvej tilbage til Vejbyvej, en travetur der med Laustsens spærring har været lukket i nogle år. Den er blevet lidt kortere, men ikke mindre hyggelig.


Vi drømmer om at lave en form for belysning på broen. Noget med en indirekte belysning fra et par LED-lyskæder, monteret under gelænderne.


Nogle lamper på en sti fra broen til Vejbyvej ville bare fuldende projektet.


Fantasi? Næh, vi har pengene, og kommunen er faktisk i gang med at behandle vores ansøgning om tilladelse til at slutte det hele til gadebelysningen på Gadekæret.


 

Endnu et Vejby-hus står til nedrivning

"Mejeriet" er overtaget af kommunen.

Hjørring Kommune har købt mejeriet, Vejbyvej 711, på tvangsauktion. Huset er efter efter en omfattende vandskade fyldt med skimmelsvamp, og vurderet uegnet til beboelse.

Det bliver spændende at se, hvad kommunen vil med grunden.

Hvis og hvis.........

Når og hvis kommunen nedriver huset på Vejby 711, tilbyder kommunen måske, at beboerforeningen kan overtage grunden.

Nu har foreningen i forvejen en del at vedligeholde, så hvis man man siger ja-tak, kunne man måske tilplante grunden, så man får en lille skov, der kun kræver minimal pasning. 

En lille sti gennem skoven kunne føre over sydsiden af Poul Elgaards grund samt vestsiden af Ilkas grund og hen til Gadekæret, hvorved hr Laustsens blokering af gadekæret ophæves.

Kommunen synes, det er en fremragende idé, og vil finansiere projektet. Men det er jo ikke sikkert, at Poul Elgaard og Ilka har samme holdning, hvilket selvfølgelig skal respekteres.

Foreløbig venter vi på nedrivningen.

Hvad bliver det næste?

Julemanden ankom på traktor

Årets juletræstænding foregik i regnvejr, men tiltrak alligevel næsten 40 børn og voksne.

Julemandens kane blev uheldigvis beskadiget under landingen på markerne ved Mellergårdsvej, men Jens Peter stillede velvilligt sin gamle Ferguson til rådighed. 

Således ankom julemanden pr. traktor til grunden over for smedjen, hvor det flotte træ blot ventede på at blive tændt.

Efter tændingen flyttede hele selskabet til pavillonen på Købmandstoften, hvor kaffe, sodavand og slikposer kunne serveres i nogenlunde tørvejr. 

Fotoet t.h. viser juletræet i strid blæst 

Separatkloakering i Vejby


Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.


Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.


Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 


Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 


Renoveringen af tagetagen i skolen.

Skolens 1. sal, der tidligere var klublokale for Vejby IF, har stået mere eller mindre ubrugt hen siden opløsningen af idrætsforeningen. 

Da der sidste år viste sig et pænt overskud på det driftsbudget, som kommunen stiller til rådighed, blev brugerne enige om at bruge pengene på at sætte 1. sal i stand.

Det gik dog ikke helt, som vi havde regnet med: Det øgede aktivitetsniveau i salen (yoga m.m.) gav en stor el-efterregning i  december, og da loftet blev pillet ned, viste det sig, at taget var så medtaget, at en omfattende efter-understrygning af teglene var nødvendig.

Det var noget af en streg i regningen, og selv om vi flyttede en del af renoveringen over på det nye års budget, hang det stadig ikke sammen.

Vi fik kommunen ind i billedet, og fik de nødvendige midler fra puljen til renovering af kommunale bygninger.

Vi havde på forhånd sat barren højt, for der var jo ingen idé i at lave en halv løsning uden fuld efterisolering m.v.

Bortset fra murerarbejdet (understrygning) er alt udført af frivillige, og det har været en sand fornøjelse at se den opbakning, der har været.

Sidste brik i puslespillet var luft-til-luft varmepumpen, som blev monteret for nylig. Der er tale om en topmodel, simpelthen den allerbedste, der kan fås i dag og faktisk dobbelt så effektiv, som den efterhånden gamle vi har i salen.

Det er blevet et superflot lokale med blotlagte loftsbjælker, Troldtekt loftplader med dæmpbare LED-spots, vægge med glasvæv og nyt laminatgulv.

Henning Simonsen har været manden med det store overblik og har - sammen med Søren elektriker - brugt rigtig mange timer derude. Vi har også haft et antal arbejdslørdage, hvor et trofast hold af frivillige har spenderet deres lørdag formiddag, og et damehold har taget sig af slibning, tapetsering og maling.


Har du styr på din beplantning?


Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.

Købmandsgrunden


Skitsen nedenfor viser købmandsgrunden, som det er besluttet, at den indrettes.

For undgå fuldt vestenvindssus gennem området er der plantet Malus (en slags paradisæble) i 3 grupper langs Vejbyvej, men med luft imellem, så der stadig bliver kig til området og gadekæret. Samme slags Malus er plantet i sydsiden som afgrænsning af det, der er vist som parkering.

Nogle af de bevarede træer ser noget ranglede ud, fordi de har stået gemt i den gamle tætte beplantning. Nu ser vi, om de retter sig.

Ved gadekæret er øst- og vestbredden forstærket med kampesten, og der er ryddet op i sivvækjst samt udført beskæring af piletræet i nordvesthjørnet. Når broen er opsat slutter vi med det nye hegn langs vejen og ind mod Per Poulsens grund. 

Der mangler stadig kontingent!


Mange har endnu ikke betalt. Vi tror stadig, at betalingen glemmes, fordi vi ikke mere sender girokort ud. Så op på hesten og indbetal (75 kr. pr. person pr. år) på reg.nr. 9070, konto nr. 1620090278. Der kan også betales direkte til foreningens kasserer, Jens Peter Søndergaard eller et bestyrelsesmedlem.

Hjertestarterkursus i Vejby?


Der har endnu ikke meldt sig nok deltagere til at en hjertestartegruppe kan  etableres.


Foreningen tygger derfor i øjeblikket på et forslag om at lave et genoplivningskursus i skolen, hvilket måske - ud over det i øvrigt gode formål - kunne få flere til at være med.


Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Lokalhistorisk Arkiv


Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og de 46 (44?) landsbyer.Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....


Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.


Den officielle indvielse og ibrugtagning af Købmandstoften skete lørdag den 6. september 2003.


Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:


  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception

 

I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.