Bestyrelsen og kontingent

Vejby-Smidstrup Beboerforening

    www.vejby-i-vendsyssel.dkKontingent er 75 kr. pr. person.

Betales ved bankoverførsel til 9070 1620090278 eller foreningens kasserer, Jens Peter Søndergaard

eller til et bestyrelsesmedlemBestyrelsen


På generalforsamlingen den 7.marts 2018 forlod Kirsten Baggesen bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Heidi Knakkegaard Stagsted.Bestyrelsen har herfter følgende sammensætning::

  • Lise Christensen, formand, 96670906/21422385, liseogjens@christensen.mail.dk
  • Jette Juul Christensen, næstformand, 20233132, Jette9940@gmail.com
  • Heidi Knakkegaard Stagsted, sekretær, tlf.nr. 21912803, h.stagsted@gmail.com
  • Lars Peter Larsen, 29268422, vejby-vvs@hotmail.com
  • Henning Simonsen, 23847149, hrsgo446@gmail.com


Revisorer: Helge Rubæk og Frede Jensen

Suppleanter: Ulla Søndergaard og Bente Toft Nielsen.

Kasserer: Jens Peter Søndergaard, Mellergårdsvej 48, 98994197/30334373, jpsogus@yahoo.dk

Webmaster: Jørgen Jensen, Toftager 10, 98994327/28927017, kirjoerg@10mb.dk

Arkiv: Frede Jensen, Birtha Toft Jensen, Ejvind Toft Nielsen. Suppleant: Erling Albrechtsen.